Základné informácie

Tlačivá a vzory zmlúv

Žiadosť: Bližšie informácie o podávaní žiadostí na telefonnom čísle: 052/4523544 alebo emailom: socialnyusek@zpskk.sk

Vzory zmlúv: Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby
Vzory zmlúv: Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
Vzory zmlúv: Zmluva o poskytovaní sociálnej služby jedáleň