Základné informácie

Usmernenie pre návštevy.


Návštevný plán a poriadok v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby od 04.03.2022

Návštevu si dohodnite vopred telefonicky na recepcii – t. č. 052/ 452 35 44
⦁ Termíny návštev sú dopoludnia od 09:00-11:00 a popoludní od 13:00-16:30 hod.
⦁ dĺžka návštevy je maximálne 30 minút
⦁ maximálny počet návštevníkov k jednému obyvateľovi sú 2 osoby
⦁ uprednostňujeme návštevu v exteriéri, v prípade nepriaznivého počasia v návštevnej miestnosti zariadenia.

V rámci preventívnych opatrení požadujeme aby:
⦁ návštevník nesmie mať príznaky respiračného ochorenia – kašeľ, zvýšená telesná teplota, sekrécia z nosa)
⦁ návštevník vyplní Prehlásenie návštevníka a podrobí sa meraniu telesnej teploty
⦁ každý návštevník musí dodržiavať počas návštevy preventívne opatrenia - dezinfekcia rúk pred návštevou, bezkontaktnosť, respirátor počas celej doby návštevy
⦁ návštevník sa počas návštevy zdržiava výlučne v priestoroch určených na návštevy a dodržiava organizačné pokyny.

Ak sa u návštevníka po návšteve v zariadení objavia do 14 dní príznaky ochorenia Covid -19 je povinný bezodkladne o tom telefonicky informovať zariadenie na t. č. 052/ 452 35 44. Ďakujeme Vám, že zodpovedne dodržiavate návštevný plán a poriadok, chránite tým najmä svojich príbuzných.  
Ďakujeme Vám za pochopenie a spoluprácu

Mgr. Marcela Ištocyová
riaditeľka ZPS a ZOS