Základné informácie

Kontaktné informácie

Recepcia:
V pracovných dňoch od 07:00-19:00. Víkendy a sviatky od 08:30-18:30.
Volajte: +421 52/452 35 44, alebo +421 52/428 64 40
Pre spojenie s klientmi zariadenia: +421 948 985 007
Mimo pracovných hodín recepcie je k dispozícii pohotovostná služba.
V pracovných dňoch v čase od 19:00-07:00, víkendy a sviatky od 18:30-08:30.
Volajte: +421 948 985 004

Ošetrovateľsko- opatrovateľský úsek
Vedúca úseku: Mgr. Lýdia Schader
Informácie o zdrav. stave klientov podávame v čase od 09:00-12:30 hod.
Pevná linka: +421 52/452 35 44
Kontakt: +421 948 134 535
E-mail: opatrovatelskyusek@zpskk.sk

Sociálny úsek
Vedúca úseku: Mgr. Dana Bukovinová
Mobil: +421 948 985 006
E-mail: socialnyusek@zpskk.sk

Stravovací úsek
Vedúca úseku: Mgr. Viera Bafiová
Pevná linka: +421 52/ 428 64 40
Mobil: +421 948 985 003
E-mail: stravovaciusek@zpskk.sk

Ekonomicko-prevádzkový úsek
Vedúca úseku: Mgr. Ivana Kaprálová
Mobil: +421 948 985 005
E-mail: ekonomickyusek@zpskk.sk

Manažér kvality
Ing. Simona Vosovičová
Mobil: +421 52/ 452 35 44
E-mail: manazer.kvality@zpskk.sk