Základné informácie

Obedy pre externých stravníkov na tento mesiac

Jedálny lístok: Racionálna strava (kliknite pre zobrazenie)

Jedálny lístok: Šetriaca strava (kliknite pre zobrazenie)

Hmotnosti surovin po tepelnej uprave (kliknite pre zobrazenie)

Dotazník spokojnosti prijímateľov podpornej sociálnej služby jedáleň (kliknite pre zobrazenie)


Alergény v jedlách. Skupiny alergénov: 1. Obilniny obsahujúce lepok 2. Kôrovce 3. Vajcia 4. Ryby 5. Arašidy 6. Sójové bôby 7. Mlieko vrátane laktózy 8. Orechy 9. Zeler 10. Horčica 11. Sezamové semená 12. Oxid siričitý a siričitany 13. Vlčí bôb 14. Mäkkýše.

Podporná sociálna služba jedáleň: zariadenie poskytuje podpornú sociálnu službu jedáleň v zmysle § 58 zákona 448/2008 o sociálnych službách formou:
A) Ambulantnou - fyzická osoba si vyzdvihne stravu pri okienku v zariadení
B) Terénnou formou - fyzickej osobe je strava dovezená až k dverám bytu


Cieľová skupina: Podporná sociálna služba jedáleň je určená fyzickej osobe, ktorá:
A) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb
B) má ťažké zdravotné postihnutie, alebo nepriaznivý zdravotný stav
C) dovršila dôchodkový vek.
Donáška stravy sa môže poskytovať fyzickej osob, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie, alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovršila dôchodkový vek.

Postup pri záujme o poskynutie obedov formou podpornej sociálnej služby: Jedáleň Žiadosť o psokytovanie podpornej sociálnej služby jedáleň sa podáva na oddelenie sociálnych vecí, Mestský úrad v Kežmarku, ktoré vydá k danej veci stanovisko. Po vydaní súhlasného stanoviska k poskytovaniu tejto služby uzatvára zariadenie s fyzickou osobou zmluvu o poskytovaní tejto sociálnej služby. Poskytovanie podpornej sociálnej služby jedáleň je z kapacitných dôvodov obmedzené.


Informácie o strave na tel. čísle: 052/452 39 74 alebo 052/452 35 44