Navigácia

Január 2021

       Počas aktuálnej situácie spojenej so šírením koronavírusu rešpektujeme potrebu fungovať v sprísnených bezpečnostných a hygienických podmienkach. Avšak neprestali sme žiť. Pre našich seniorov sme sa snažili pripraviť množstvo aktivít.
       Začiatkom januára prijímatelia sociálnej služby spoločne so sociálnymi pracovníčkami odpisovali a ďakovali darcom z vianočných projektov za bohaté darčeky. Tiež mali možnosť pozrieť si Vianočne vystúpenie žiakov ZŠ M. R. Štefánika zo Spišskej Belej, ktoré pre nich nahrali na USB kľúč. Potešilo to hlavne tých, ktorí ho v decembri počas karantény nevideli.
       Počas individuálnej práce na izbách, obyvatelia vykonávali rôzne aktivity. Niektoré seniorky vo svojom voľnom čase vykonávali ručné práce. Vyšívali obrazy, štrikovali pulóvre, svetre, čiapky, šály alebo háčkovali iné krásne výrobky. Medzi ďalšie obľúbené aktivity patrilo riešenie krížoviek, osemsmeroviek, maľovanie antistresových maľovaniek a ďalších rôznych cvičení zameraných na tréning pamäte. Niektorí z obyvateľov pomáhali pri nenáročných prácach, ktoré súviseli covidovou situáciou, napr. rozvážali čaj, označovali plastové vrecia, do ktorých sa ukladala bielizeň, odpad a pod. Milou aktivitou bolo vzájomné písanie si listov tých seniorov, ktorí boli od seba oddelení kvôli karanténe a k narodeninám si napísali.
       Oslavy narodenín tých, ktorí neboli na karanténnych oddeleniach sa konali iba v úzkom kruhu. Oslávenec spolu s pár priateľmi si spoločne posedeli, vypili si kávičku, pohostili sa sladkosťami a počúvali hudbu. Pri týchto príležitostiach oslávencom zahral na harmonike aj jeden z našich obyvateľov.
       Po ukončení karantény uzatvorených oddelení si väčšina obyvateľov žiadala kaderníčku alebo holíča. Pokúsili sme to vyriešiť internými pomocníkmi – zamestnancami. Kto mal akúkoľvek prax so strihaním, tak pomohol obyvateľom upraviť vlasy.        Obyvatelia sa tešili z nových kratších účesov, ktoré vznikali bezodplatne.
V priebehu mesiaca január boli obyvatelia informovaní o vakcíne proti ochoreniu COVID 19, jej pôvode, obsahu, o vedľajších účinkoch a o očkovaní.

19.01.2021 Odovzdanie darov – kalendárov od FSS Vorodaj

       Folklórna spevácka skupina VORODAJ nás milo prekvapila kalendármi s krásnymi fotkami. Kalendáre sme odovzdali obyvateľom, ktorí sa im veľmi potešili.

20.01.2021 Potešenie veriacich obyvateľov brožúrkou s modlitbami pri príležitosti mimoriadneho roka sv. Jozefa

       Našich veriacich sme potešili krásnou brožúrkou pri príležitosti mimoriadneho roka sv. Jozefa, ktorú zostavil náš pán dekan František Trstenský pre súkromnú potrebu farnosti Kežmarok. Modlitby z nej nám pomôžu počas pôstneho obdobia aj celého roka k načerpaniu nových síl.

26.01.2021 Zimná prechádzka v záhrade

       Krásne januárové slnečné počasie sme využili, aby sme sa vyvetrali a nadýchali čerstvého vzduchu. Do areálu zariadenia sa v popoludňajších hodinách vybralo viacero obyvateľov samostatne alebo v sprievode sociálnych pracovníčok, kde si počas prechádzky zaspomínali na chladné zimy v minulosti.

10.02.2021 Očkovanie proti COVID 19

       Dnes sa prijímatelia sociálnej služby konečne zaočkovali 1. vakcínou proti COVID 19. Počas 15-minútovej doby čakania po zaočkovaní sme si čas spríjemnili ľudovou hudbou, pozeraním relaxačného videa, riešením krížoviek a rozprávaním vtipov. Pani lekárka a zdravotná sestra boli veľmi milé a každého prijímateľa sociálnej služby povzbudili.

10.02.2021 Vyhlásenie súťaže o najlepšieho tvorcu slov

       Keďže v dopoludňajších hodinách sme sa očkovali proti COVID 19, súťaži sme sa venovali poobede. Cieľom bolo napísať čo najviac slov na písmeno K, bez ohľadu na počet písmen. Najlepší tvorca slov našiel až 243 slov. Do tejto súťaže sa zapojilo 35 ľudí, takže môžeme povedať, že záujem o súťaženie bol veľký. Tvorcov slov sme rozdelili do 2 skupín žien a mužov a vyhodnotili zvlášť. Prvý traja z každej skupiny boli odmenení sladkou odmenou.

11.02.2021 Kŕmenie vtáčikov v záhrade

       Jeden z prijímateľov sociálnej služby si pri prechádzke v záhrade všimol, že do záhrady prilieta dosť vtáčikov. Preto upravil vtáčiu búdku, ktorá tam bola a pravidelne im donáša potravu. Nasledovalo ho aj pár ďalších, ktorí si vyšli na prechádzku a tešili sa z malých návštevníkov.

11.02.2021 Zdravý deň v zariadení

       Dnes sme mali ZDRAVÝ DEŇ. Zacvičili sme si rehabilitačné cvičenia a prečítali zaujímavosti o zdravom stravovaní. Aj na obed bola zdravá kyslá kapusta, ktorá obsahuje v tejto dobe veľmi prospešný vitamín C.

15.02.2021 Súťaž v maľovaní antistresových omaľovaniek – Valentínskych sŕdc

       Pri príležitosti osláv sviatku Valentína sme si tento deň spestrili súťažou v maľovaní antistresových srdiečok. Do súťaže sa zapojilo 9 obyvateľov. V porote bolo 16 osôb, z toho 11 zamestnancov a 5 zástupcov z radu obyvateľov, ktorí sa spoločne podieľali na vyhodnotení tejto súťaže. Každý z nich zoradil antistresové srdiečka súťažiacich od najkrajšieho srdca až po to srdce, ktoré sa mu páčilo najmenej. Tri najkrajšie vymaľované srdiečka boli odmenené sladkosťami.

17.02.2021 Sladké veterníky pre našich seniorov od šikovných cukrárov

       Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby dnes dostalo výnimočný dar - veterníky pre klientov a zamestnancov. Veterník sa stal sladkým symbolom spolupatričnosti v aktuálnej neľahkej dobe. Šikovní cukrári ako je pán Ján Dudáš ich už napiekli viac ako 5 000. Sladký dar prevzala a darcovi v mene klientov a zamestnancov poďakovala riaditeľka ZPS a ZOS. Prevzatia sa zúčastnil i viceprimátor Karol Gurka, ktorý venoval šikovným cukrárom pozornosť od mesta Kežmarok. ĎAKUJEME!

23.02.2021 Virtuálna prehliadka Podtatranského múzea v Poprade

       Dnes mali naši prijímatelia sociálnej služby možnosť vniesť sa virtuálne cez monitor počítača do Podtatranského múzea do Popradu. Takto si mohli pozrieť všetky miestnosti múzea. Okrem toho im sociálna pracovníčka prečítala niečo o histórii múzea.

24.02.2021 Súťaž v riešení hlavolamov

        Riešenie hlavolamov je obľúbenou činnosťou našich seniorov, a preto sme zorganizovali súťaž, kde sa mohli popasovať s rôznymi hlavolamami. Najlepší súťažiaci boli odmenení sladkými odmenami.

01.03.2021 Čítanie do rozhlasu

        Tento mesiac sme začali s čítaním do rozhlasu. Obyvateľov zariadenia budeme oboznamovať s rôznymi zaujímavosťami, aktivitami a pravidelne im budeme prinášať zábavné, zaujímavé a poučné príbehy.

03.03.2021 Súťaž v maľovaní antistresovej maľovanky

        Pri príležitosti MDŽ sme pre našich prijímateľov sociálnej služby pripravili súťaž v maľovaní antistresovej maľovanky v podobe pestrej kytice. Súťaže sa zúčastnilo 10 prijímateľov sociálnej služby, ktorí si na zhotovení obrázku dali záležať. Súťaž hodnotilo 11 členov poroty, ktorá bola zložená zo zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby. Tri najkrajšie obrázky boli umiestnené vo výstavnej vitríne a ich majitelia boli odmenení.

10.03.2021 Očkovanie proti COVID-19

       Prijímatelia sociálnej služby boli zaočkovaní 2. vakcínou proti infekčnému ochoreniu COVID-19. Očkovanie zvládli všetci bez problémov.

11.03.2021 Súťaž v navliekaní korálok

       Súťaž v navliekaní korálok vyčarila úsmev na tvári mnohých našich seniorov. Súťažiaci museli v minútovom časovom limite navliecť na tenké lanko čo najviac drevených korálok. Precvičili si tak jemnú motoriku a trpezlivosť. Počas súťaže sa súťažiaci navzájom podporovali a povzbudzovali. Keďže táto súťaž mala pozitívny ohlas, určite si ju zopakujeme.

17.03.2021 Súťaž určená na vymýšľanie slov

       Našej Veľkonočnej súťaže určenej na tréning pamäte sa zúčastnilo 18 prijímateľov sociálnej služby. V tejto súťaži bolo potrebné vymyslieť čo najviac slov a slovných spojení, ktoré sa týkali jarného obdobia a Veľkej noci. Ukázalo sa, že súťažiace ženy mali väčšiu slovnú zásobu ako muži. V celkovom hodnotení tak prvé dve miesta patrili práve im, na treťom mieste sa umiestnil muž.

24.03.2021 Súťaž o najkrajšiu maľovanú kraslicu

       Keďže momentálna situácia si vyžaduje zvýšené opatrenia, rozhodli sme sa, že tohtoročné maľovanie kraslíc bude iné ako po minule roky. Ako náhradu kraslíc sme pripravili súťažiacim kraslicu vo forme antistresovej maľovanky, ktorú si súťažiaci vymaľovali vo svojich izbách. Do súťaže sa zapojilo 10 súťažiacich, ktorí sa snažili svoje veľkonočné vajíčka vymaľovať čo najkrajšie. Najkrajšie kraslice boli vystavené v našej výstavnej vitríne a víťazi boli za svoju snahu odmenení.

29.03.2021 Súťaž v riešení hlavolamov

       Súťaž v riešení hlavolamov spočívala v tom, že každý súťažiaci musel poskladať hlavolam v čo najkratšom čase. Súťažiaci sa zabavili a všetkým sa aj veľmi dobre darilo.

31.03.2021 Vyhodnotenie súťaže v zbere vrchnáčikov

       V priebehu mesiaca marec prebiehala súťaž v zbere vrchnáčikov z plastových fliaš. Najviac vrchnáčikov vyzbierali a súťaž vyhrali seniori z oddelenia C, ktorí spoločne nazbierali 502 vrchnáčikov. Celkom bolo v mesiaci marec vyzbieraných 1348 vrchnáčikov. Takto sa spoločne snažíme prispieť na dobrú vec.

01.04.2021 Prvá petangová hra v záhrade

       V tento jarný slnečný deň nám počasie prialo v prvej petangovej hre v záhrade. Nesúťažne sme sa rozcvičili hádzaním petangovej gule k cieľovému bodu. Nielen počasie, ale aj hra prispela k lepšej nálade a poobedňajšej zábave seniorov.

01.04.2021 Veľká noc

       Pred Veľkou nocou, počas dňa Zeleného štvrtku boli naši seniori obdarení veľkonočnými balíčkami. Niektorí seniori nám pri preberaní balíčkov zarecitovali aj veľkonočné vinše.

20.04.2021 Slávnostné odovzdanie staveniska oddelení C1 a C2

       Začíname s treťou a zároveň poslednou rekonštrukciou izieb nášho zariadenia. Rekonštruovať sa budú oddelenia C1 a C2. V tento deň sme slávnostne odovzdali stavenisko k rekonštrukcii. Odovzdania sa zúčastnil aj primátor mesta Kežmarok, ktorý nás zároveň obdaroval vitamínovou tortou, určenou obyvateľom zariadenia. Záver slávnostného odovzdania staveniska nám spríjemnil hrou na harmonike a spevovom ľudových piesní folklórista Daniel Damer.

23.04.2021 Rozprávkové pozdravy od žiakov zo ZŠ Huncovce

       Do zariadenia nám prišla pošta, ktorej sme sa veľmi potešili. Žiaci zo ZŠ Huncovce nám pri príležitosti mesiaca knihy spestrili voľné chvíle 13-imi rozprávkovými pohľadnicami. Spoločne sme si zaspomínali na rôzne rozprávky a hádali sme názvy rozprávok, ktorých hlavné postavičky boli na pohľadnici nakreslené. Všetky rozprávky sme uhádli, no jedna nám robila trochu problém. Bola to rozprávka „ O Pampúšikovi“.

23.04.2021 Výroba jarnej výzdoby okien

       Počas skupinovej sociálnej terapie, ktorej sa zúčastnilo 6 šikovných prijímateľov, sme vyrobili krásne kvety. Najprv sme si nastrihali pásiky z farebného papiera, ktoré sme lepili tak, aby vytvárali lupene kvetov. Hotové kvety sme zavesili na okná a tešili sa z vyrobenej výzdoby. Popri tom sme si pospevovali ľudové piesne, čím sme si vytvorili dobrú atmosféru a náladu.

29.04.2021 Oslava narodenín – posedenie pri káve

       Po dlhšej dobe sa konala oslava narodenín jednej našej seniorky. Oslávenkyňa si pozvala pár priateľov zo zariadenia a spoločne sme oslávili jej narodeniny pri ľudovej hudbe. Zahádzali sme si balónikmi a tešili sa z toho, že sa priatelia po dlhšej dobe videli a pozhovárali sa.

30.04.2021 Prvá svätá spoveď po uvoľnení opatrení

       Na tento deň sa tešila väčšina našich obyvateľov. Duchovná potreba je pre veriacich seniorov jedna z najdôležitejších. Práve dnes, za dodržania protipandemických opatrení, mohli pristúpiť katolícki veriaci k sv. spovedi. Plánujú sa už aj bohoslužby, na ktoré sa veľmi tešia.

30.04.2021 Vyhodnotenie zberu vrchnáčikov za mesiac apríl

       Tohtomesačnú súťaž v zbere vrchnáčikov z plastových fliaš vyhralo oddelenie A. Spoločne všetci prijímatelia z oddelenia vyzbierali 363 vrchnáčikov. Z celého zariadenia sa vyzbieralo 781 vrchnáčikov. Takto sme spoločne prispeli na dobrú vec už druhý mesiac.

10.05.2021 Rehabilitačné cvičenie prijímateľov

       Pre lepšiu kondíciu si seniori zacvičili na chodbe oddelenia. Jednoduchými cvikmi si precvičili všetky svaly a zohriali sa v týchto chladných dňoch. Všetci si cvičenie pochvaľovali a tešia sa na ďalšie.

Posedenie v záhrade

       Prijímatelia sociálnej služby si vždy radi posedia v záhrade. Počas času tráveného na čerstvom vzduchu sa prejdeme, zaspievame si známe ľudové piesne, pozhovárame sa, zveľadíme záhradu alebo vytvoríme výrobky.

Brigáda v záhrade

       Májové počasie bolo chladné, ale aj napriek tomu nás neodradilo od brigády a jarných príprav v záhrade. So šikovnými obyvateľmi sme v záhrade zasadili kvety a zeleninové priesady. Pozametali sme, pokosili, niektoré kvety presadili, zostrihali suché časti, vypleli burinu a pozbierali konáre. Okrem toho si niektorí obyvatelia zasadili a presadili aj svoje vlastné kvety Prácu nám spríjemňovala veselá hudba.

14.05.2021 Rozhovor s redaktorkou do Kežmarských novín

       Počas dnešného dňa nás navštívila redaktorka Kežmarských novín pani Mgr. Patrícia Rozgonyiová. Dôvodom jej návštevy bolo urobiť rozhovor s prijímateľmi sociálnej služby, ktorí strávili väčšinu svojho života v meste Kežmarok. Tohto rozhovoru sa zúčastnili naši dvaja obyvatelia, ktorí mali čo ponúknuť do daného článku. Počas rozhovoru si zaspomínali na rôzne kultúrne podujatia v meste. Seniori si k tomuto rozhovoru pripravili aj nejaké fotografie z minulosti.

19.05.2021 Májová súťaž v maľovaní antistresových omaľovánok

       Do súťaže sa zapojili tentokrát iba seniorky. Za úlohu mali vymaľovať antistresovú omaľovánku na tému „Mesiac máj“. Všetky vymaľované omaľovánky hodnotili zamestnanci aj obyvatelia, ktorí sa súťaže nezúčastnili. Spočítaním prislúchajúcich bodov sme vyhodnotili víťazov a prvé tri miesta boli ohodnotené sladkou odmenou. Najkrajšie tri obrázky sme vystavili na nástenku.

20.05.2021 Oslava narodenín – posedenie pri káve

       Prijímateľka sociálnej služby, ktorá mala narodeniny si pozvala pár priateľov zo zariadenia a spoločne oslávili jej narodeniny pri sladkom pohostení a ľudovej hudbe.

25.05.2021 Cvičenie zamerané na pozornosť a koncentráciu

       Naši seniori si precvičili pozornosť a koncentráciu písomným cvičením. Prvý príklad sme si predviedli spoločne a potom už každý vypracovával svoj pracovný list sám. Po vyplnení cvičenia sme si spoločne skontrolovali správne odpovede.

31.05.2021 Vyhodnotenie zberu vrchnáčikov za mesiac apríl

       Tohtomesačnú súťaž v zbere vrchnáčikov vyhralo oddelenie C. Spoločne všetci prijímatelia z oddelenia vyzbierali 301 vrchnáčikov z plastových fliaš. Z celého zariadenia sa vyzbieralo spolu 820 vrchnákov. Takto sme spoločne prispeli na dobrú vec už tretí mesiac.

Aktivity v Poliklinike Dr. Alexandra

       Adaptácia prijímateľov sociálnej služby, ktorí boli z dôvodu rekonštrukcie zariadenia dočasne presťahovaní do polikliniky prebieha úspešne. Seniori si zvykli na dočasné nové bývanie a harmonogram dňa v novom prostredí. Aktivity organizované sociálnymi pracovníčkami tam prebiehajú 3 krát týždenne v doobedňajších hodinách. Seniori sa zúčastňujú skupinových sociálnych terapií, na ktorých spolupracujú a riešia rôzne cvičenia, hrajú spoločenské hry, rozprávajú sa. Keďže v poliklinike býva užší okruh obyvateľov, skupinové stretnutia v spoločenskej miestnosti sú intenzívnejšie a osobnejšie. Obyvatelia sa počas týchto aktivít a spoločným sledovaním TV programov lepšie spoznávajú a upevňujú sa ich vzťahy. Konala sa už aj prvá oslava narodenín jedného oslávenca, na ktorej sa zúčastnili skoro všetci obyvatelia. Okrem toho chodia na prechádzky do krásneho parku, v ktorom obdivujú kežmarské kostoly.01.06.2021 Posedenie pri príležitosti Dňa detí (reminiscenčná terapia)

       Na medzinárodný deň detí sme si zaspomínali aj my formou reminiscenčnej terapie. Pri spoločnom posedení si seniori spomínali na svoje detstvo. Na tabuľu flipchart sme si zapisovali, aké zaujímavé aktivity vykonávali naši seniori v detstve. Potom sme porovnávali výchovu detí za ich čias s dnešnou výchovou. Súčasťou terapie bolo aj krátke cvičenie zamerané na tréning pamäte. Na záver sme si pochutnali na káve a viedli otvorený rozhovor k danej téme.

07.06.2021 Posedenie v záhrade spojené s reminiscenčnou terapiou na tému „priateľstvo“

       Posedenie v záhrade sa konalo pri príležitosti medzinárodného dňa priateľstva. Reminiscenčná terapia začala spomínaním na starých dobrých priateľov a zážitky s nimi. Niektorí seniori mali len jedného dobrého priateľa, iní ich mali viacerých. Zaspomínali si na nich aj tým, že ich mená napísali na chodník a každý senior im priradil nejakú farbu z vybraných kried.

08.06.2021 Posedenie pri prvej zmrzline

       Horúce počasie sme si spríjemnili pochutnaním si na zmrzline v záhrade zariadenia. Popri vychutnávaní zmrzlinovej torty sme počúvali ľudové piesne a viedli rozhovory o obľúbených chutiach zmrzlín každého prijímateľa soc. služby.

09.06.2021 Biblické stretnutie v kaplnke

       V popoludňajších hodinách sme sa stretli v kaplnke, kde sme sa pomodlili modlitbu sv. ruženca za priateľov a za duše v očistci. Spoločne sme zavolali bývalému obyvateľovi a pozhovárali sme sa ako sa má.

10.06.2021 Posedenie v záhrade spojené s cvičením

       Prijímatelia sociálnej služby spolu so sociálnymi pracovníčkami si posedenie v záhrade pod rozkvitnutým orgovánom spojili s cvičením, ktorým si opäť precvičili najmä svalové partie dolných končatín. Po cvičení si natrhali orgován a kochali sa jeho vôňou.

11.06.2021 Dar v podobe mliečnych nápojov Actimel

       Naše Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby bolo prostredníctvom Asociácie poskytovateľov sociálnej služby obdarované nápojmi Actimel od spoločnosti Danone, ktoré nielen že sú prospešné na podporu imunitného systému, ale seniorom aj veľmi chutili. Asociácii aj spoločnosti Danone veľmi pekne ďakujeme.

11.06.2021 Posedenie v záhrade s aktivitou

       Seniori a seniorky si počas popoludňajšieho posedenia v záhrade precvičili abecedu a na každé písmeno abecedy sa snažili vymyslieť nejaké povolanie. Toto cvičenie bolo zamerané na pozornosť a koncentráciu.

14.06.2021 Skupinová sociálna terapia – Tréning pamäte

       Tréning pamäte bol zameraný na spájanie dvojíc slov, ktoré navzájom súvisia, napr. priradenie hlavného mesta k štátu. Po úspešnom vyplnení cvičení sme viedli voľnú diskusii o zaujímavostiach z určitých štátov z cvičení.

17.06.2021 Opekačka v záhrade

       V krásny slnečný deň sme si naplánovali opekačku v záhrade zariadenia. Naši seniori sa na nej zúčastnili v hojnom počte. Spoločne si posedeli na čerstvom vzduchu, debatovali, popočúvali hudbu, popíjali čaj alebo kávičku a pochutnali si na opekanej klobáske. Všetkým sa táto akcia veľmi páčila. Po dlhšom čase sa na akcii stretli aj so seniormi, ktorí dočasne bývajú v poliklinike.

22.06.2021 Petang

       Seniori si po dlhšom čase zahrali hru petanq, ktorú predchádzajúce roky hrávali častejšie, a v ktorej aj súťažili spolu s ďalšími sociálnymi zariadeniami z východného Slovenska. Súťaže sa zúčastnili aj seniorky, ktoré túto hru nikdy nehrali a veľmi sa im zapáčila.

28.06.2021 Posedenie v záhrade pri príležitosti medzinárodného dňa rybárstva

       Pri príležitosti Dňa rybárstva sociálne pracovníčky pripravili pre seniorov súťaž v chytaní rýb. Vopred vyrobili malý rybník a v ňom plávajúce rybky. Prijímatelia sociálnej služby pomocou vyrobených udíc s magnetom lovili rôzne rybky a snažili sa uhádnuť o aký druh ide. Pri tejto príležitosti mali seniori možnosť nahliadnuť aj do atlasu rýb a spoznávať rôzne druhy sladkovodných rýb.

30.06.2021 Vyhodnotenie súťaže v zbere vrchnákov za mesiac jún

       Júnovú súťaž v zbere vrchnáčikov z plastových fliaš vyhrali seniori z oddelenia A1, ktorí spolu nazbierali 222 vrchnáčikov. Oddelenie dostalo diplom a všetci seniori z oddelenia boli odmenení sladkou odmenou.

Prihlásenie
Meno

HesloNie ste členom?
Kliknite sem
a zaregistrujte sa.

Zabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.