Navigácia

Január 2021

       Počas aktuálnej situácie spojenej so šírením koronavírusu rešpektujeme potrebu fungovať v sprísnených bezpečnostných a hygienických podmienkach. Avšak neprestali sme žiť. Pre našich seniorov sme sa snažili pripraviť množstvo aktivít.
       Začiatkom januára prijímatelia sociálnej služby spoločne so sociálnymi pracovníčkami odpisovali a ďakovali darcom z vianočných projektov za bohaté darčeky. Tiež mali možnosť pozrieť si Vianočne vystúpenie žiakov ZŠ M. R. Štefánika zo Spišskej Belej, ktoré pre nich nahrali na USB kľúč. Potešilo to hlavne tých, ktorí ho v decembri počas karantény nevideli.
       Počas individuálnej práce na izbách, obyvatelia vykonávali rôzne aktivity. Niektoré seniorky vo svojom voľnom čase vykonávali ručné práce. Vyšívali obrazy, štrikovali pulóvre, svetre, čiapky, šály alebo háčkovali iné krásne výrobky. Medzi ďalšie obľúbené aktivity patrilo riešenie krížoviek, osemsmeroviek, maľovanie antistresových maľovaniek a ďalších rôznych cvičení zameraných na tréning pamäte. Niektorí z obyvateľov pomáhali pri nenáročných prácach, ktoré súviseli covidovou situáciou, napr. rozvážali čaj, označovali plastové vrecia, do ktorých sa ukladala bielizeň, odpad a pod. Milou aktivitou bolo vzájomné písanie si listov tých seniorov, ktorí boli od seba oddelení kvôli karanténe a k narodeninám si napísali.
       Oslavy narodenín tých, ktorí neboli na karanténnych oddeleniach sa konali iba v úzkom kruhu. Oslávenec spolu s pár priateľmi si spoločne posedeli, vypili si kávičku, pohostili sa sladkosťami a počúvali hudbu. Pri týchto príležitostiach oslávencom zahral na harmonike aj jeden z našich obyvateľov.
       Po ukončení karantény uzatvorených oddelení si väčšina obyvateľov žiadala kaderníčku alebo holíča. Pokúsili sme to vyriešiť internými pomocníkmi – zamestnancami. Kto mal akúkoľvek prax so strihaním, tak pomohol obyvateľom upraviť vlasy.        Obyvatelia sa tešili z nových kratších účesov, ktoré vznikali bezodplatne.
V priebehu mesiaca január boli obyvatelia informovaní o vakcíne proti ochoreniu COVID 19, jej pôvode, obsahu, o vedľajších účinkoch a o očkovaní.

19.01.2021 Odovzdanie darov – kalendárov od FSS Vorodaj

       Folklórna spevácka skupina VORODAJ nás milo prekvapila kalendármi s krásnymi fotkami. Kalendáre sme odovzdali obyvateľom, ktorí sa im veľmi potešili.

20.01.2021 Potešenie veriacich obyvateľov brožúrkou s modlitbami pri príležitosti mimoriadneho roka sv. Jozefa

       Našich veriacich sme potešili krásnou brožúrkou pri príležitosti mimoriadneho roka sv. Jozefa, ktorú zostavil náš pán dekan František Trstenský pre súkromnú potrebu farnosti Kežmarok. Modlitby z nej nám pomôžu počas pôstneho obdobia aj celého roka k načerpaniu nových síl.

26.01.2021 Zimná prechádzka v záhrade

       Krásne januárové slnečné počasie sme využili, aby sme sa vyvetrali a nadýchali čerstvého vzduchu. Do areálu zariadenia sa v popoludňajších hodinách vybralo viacero obyvateľov samostatne alebo v sprievode sociálnych pracovníčok, kde si počas prechádzky zaspomínali na chladné zimy v minulosti.

10.02.2021 Očkovanie proti COVID 19

       Dnes sa prijímatelia sociálnej služby konečne zaočkovali 1. vakcínou proti COVID 19. Počas 15-minútovej doby čakania po zaočkovaní sme si čas spríjemnili ľudovou hudbou, pozeraním relaxačného videa, riešením krížoviek a rozprávaním vtipov. Pani lekárka a zdravotná sestra boli veľmi milé a každého prijímateľa sociálnej služby povzbudili.

10.02.2021 Vyhlásenie súťaže o najlepšieho tvorcu slov

       Keďže v dopoludňajších hodinách sme sa očkovali proti COVID 19, súťaži sme sa venovali poobede. Cieľom bolo napísať čo najviac slov na písmeno K, bez ohľadu na počet písmen. Najlepší tvorca slov našiel až 243 slov. Do tejto súťaže sa zapojilo 35 ľudí, takže môžeme povedať, že záujem o súťaženie bol veľký. Tvorcov slov sme rozdelili do 2 skupín žien a mužov a vyhodnotili zvlášť. Prvý traja z každej skupiny boli odmenení sladkou odmenou.

11.02.2021 Kŕmenie vtáčikov v záhrade

       Jeden z prijímateľov sociálnej služby si pri prechádzke v záhrade všimol, že do záhrady prilieta dosť vtáčikov. Preto upravil vtáčiu búdku, ktorá tam bola a pravidelne im donáša potravu. Nasledovalo ho aj pár ďalších, ktorí si vyšli na prechádzku a tešili sa z malých návštevníkov.

11.02.2021 Zdravý deň v zariadení

       Dnes sme mali ZDRAVÝ DEŇ. Zacvičili sme si rehabilitačné cvičenia a prečítali zaujímavosti o zdravom stravovaní. Aj na obed bola zdravá kyslá kapusta, ktorá obsahuje v tejto dobe veľmi prospešný vitamín C.

15.02.2021 Súťaž v maľovaní antistresových omaľovaniek – Valentínskych sŕdc

       Pri príležitosti osláv sviatku Valentína sme si tento deň spestrili súťažou v maľovaní antistresových srdiečok. Do súťaže sa zapojilo 9 obyvateľov. V porote bolo 16 osôb, z toho 11 zamestnancov a 5 zástupcov z radu obyvateľov, ktorí sa spoločne podieľali na vyhodnotení tejto súťaže. Každý z nich zoradil antistresové srdiečka súťažiacich od najkrajšieho srdca až po to srdce, ktoré sa mu páčilo najmenej. Tri najkrajšie vymaľované srdiečka boli odmenené sladkosťami.

17.02.2021 Sladké veterníky pre našich seniorov od šikovných cukrárov

       Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby dnes dostalo výnimočný dar - veterníky pre klientov a zamestnancov. Veterník sa stal sladkým symbolom spolupatričnosti v aktuálnej neľahkej dobe. Šikovní cukrári ako je pán Ján Dudáš ich už napiekli viac ako 5 000. Sladký dar prevzala a darcovi v mene klientov a zamestnancov poďakovala riaditeľka ZPS a ZOS. Prevzatia sa zúčastnil i viceprimátor Karol Gurka, ktorý venoval šikovným cukrárom pozornosť od mesta Kežmarok. ĎAKUJEME!

23.02.2021 Virtuálna prehliadka Podtatranského múzea v Poprade

       Dnes mali naši prijímatelia sociálnej služby možnosť vniesť sa virtuálne cez monitor počítača do Podtatranského múzea do Popradu. Takto si mohli pozrieť všetky miestnosti múzea. Okrem toho im sociálna pracovníčka prečítala niečo o histórii múzea.

24.02.2021 Súťaž v riešení hlavolamov

        Riešenie hlavolamov je obľúbenou činnosťou našich seniorov, a preto sme zorganizovali súťaž, kde sa mohli popasovať s rôznymi hlavolamami. Najlepší súťažiaci boli odmenení sladkými odmenami.

01.03.2021 Čítanie do rozhlasu

        Tento mesiac sme začali s čítaním do rozhlasu. Obyvateľov zariadenia budeme oboznamovať s rôznymi zaujímavosťami, aktivitami a pravidelne im budeme prinášať zábavné, zaujímavé a poučné príbehy.

03.03.2021 Súťaž v maľovaní antistresovej maľovanky

        Pri príležitosti MDŽ sme pre našich prijímateľov sociálnej služby pripravili súťaž v maľovaní antistresovej maľovanky v podobe pestrej kytice. Súťaže sa zúčastnilo 10 prijímateľov sociálnej služby, ktorí si na zhotovení obrázku dali záležať. Súťaž hodnotilo 11 členov poroty, ktorá bola zložená zo zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby. Tri najkrajšie obrázky boli umiestnené vo výstavnej vitríne a ich majitelia boli odmenení.

10.03.2021 Očkovanie proti COVID-19

       Prijímatelia sociálnej služby boli zaočkovaní 2. vakcínou proti infekčnému ochoreniu COVID-19. Očkovanie zvládli všetci bez problémov.

11.03.2021 Súťaž v navliekaní korálok

       Súťaž v navliekaní korálok vyčarila úsmev na tvári mnohých našich seniorov. Súťažiaci museli v minútovom časovom limite navliecť na tenké lanko čo najviac drevených korálok. Precvičili si tak jemnú motoriku a trpezlivosť. Počas súťaže sa súťažiaci navzájom podporovali a povzbudzovali. Keďže táto súťaž mala pozitívny ohlas, určite si ju zopakujeme.

17.03.2021 Súťaž určená na vymýšľanie slov

       Našej Veľkonočnej súťaže určenej na tréning pamäte sa zúčastnilo 18 prijímateľov sociálnej služby. V tejto súťaži bolo potrebné vymyslieť čo najviac slov a slovných spojení, ktoré sa týkali jarného obdobia a Veľkej noci. Ukázalo sa, že súťažiace ženy mali väčšiu slovnú zásobu ako muži. V celkovom hodnotení tak prvé dve miesta patrili práve im, na treťom mieste sa umiestnil muž.

24.03.2021 Súťaž o najkrajšiu maľovanú kraslicu

       Keďže momentálna situácia si vyžaduje zvýšené opatrenia, rozhodli sme sa, že tohtoročné maľovanie kraslíc bude iné ako po minule roky. Ako náhradu kraslíc sme pripravili súťažiacim kraslicu vo forme antistresovej maľovanky, ktorú si súťažiaci vymaľovali vo svojich izbách. Do súťaže sa zapojilo 10 súťažiacich, ktorí sa snažili svoje veľkonočné vajíčka vymaľovať čo najkrajšie. Najkrajšie kraslice boli vystavené v našej výstavnej vitríne a víťazi boli za svoju snahu odmenení.

29.03.2021 Súťaž v riešení hlavolamov

       Súťaž v riešení hlavolamov spočívala v tom, že každý súťažiaci musel poskladať hlavolam v čo najkratšom čase. Súťažiaci sa zabavili a všetkým sa aj veľmi dobre darilo.

31.03.2021 Vyhodnotenie súťaže v zbere vrchnáčikov

       V priebehu mesiaca marec prebiehala súťaž v zbere vrchnáčikov z plastových fliaš. Najviac vrchnáčikov vyzbierali a súťaž vyhrali seniori z oddelenia C, ktorí spoločne nazbierali 502 vrchnáčikov. Celkom bolo v mesiaci marec vyzbieraných 1348 vrchnáčikov. Takto sa spoločne snažíme prispieť na dobrú vec.

01.04.2021 Prvá petangová hra v záhrade

       V tento jarný slnečný deň nám počasie prialo v prvej petangovej hre v záhrade. Nesúťažne sme sa rozcvičili hádzaním petangovej gule k cieľovému bodu. Nielen počasie, ale aj hra prispela k lepšej nálade a poobedňajšej zábave seniorov.

01.04.2021 Veľká noc

       Pred Veľkou nocou, počas dňa Zeleného štvrtku boli naši seniori obdarení veľkonočnými balíčkami. Niektorí seniori nám pri preberaní balíčkov zarecitovali aj veľkonočné vinše.

20.04.2021 Slávnostné odovzdanie staveniska oddelení C1 a C2

       Začíname s treťou a zároveň poslednou rekonštrukciou izieb nášho zariadenia. Rekonštruovať sa budú oddelenia C1 a C2. V tento deň sme slávnostne odovzdali stavenisko k rekonštrukcii. Odovzdania sa zúčastnil aj primátor mesta Kežmarok, ktorý nás zároveň obdaroval vitamínovou tortou, určenou obyvateľom zariadenia. Záver slávnostného odovzdania staveniska nám spríjemnil hrou na harmonike a spevovom ľudových piesní folklórista Daniel Damer.

23.04.2021 Rozprávkové pozdravy od žiakov zo ZŠ Huncovce

       Do zariadenia nám prišla pošta, ktorej sme sa veľmi potešili. Žiaci zo ZŠ Huncovce nám pri príležitosti mesiaca knihy spestrili voľné chvíle 13-imi rozprávkovými pohľadnicami. Spoločne sme si zaspomínali na rôzne rozprávky a hádali sme názvy rozprávok, ktorých hlavné postavičky boli na pohľadnici nakreslené. Všetky rozprávky sme uhádli, no jedna nám robila trochu problém. Bola to rozprávka „ O Pampúšikovi“.

23.04.2021 Výroba jarnej výzdoby okien

       Počas skupinovej sociálnej terapie, ktorej sa zúčastnilo 6 šikovných prijímateľov, sme vyrobili krásne kvety. Najprv sme si nastrihali pásiky z farebného papiera, ktoré sme lepili tak, aby vytvárali lupene kvetov. Hotové kvety sme zavesili na okná a tešili sa z vyrobenej výzdoby. Popri tom sme si pospevovali ľudové piesne, čím sme si vytvorili dobrú atmosféru a náladu.

29.04.2021 Oslava narodenín – posedenie pri káve

       Po dlhšej dobe sa konala oslava narodenín jednej našej seniorky. Oslávenkyňa si pozvala pár priateľov zo zariadenia a spoločne sme oslávili jej narodeniny pri ľudovej hudbe. Zahádzali sme si balónikmi a tešili sa z toho, že sa priatelia po dlhšej dobe videli a pozhovárali sa.

30.04.2021 Prvá svätá spoveď po uvoľnení opatrení

       Na tento deň sa tešila väčšina našich obyvateľov. Duchovná potreba je pre veriacich seniorov jedna z najdôležitejších. Práve dnes, za dodržania protipandemických opatrení, mohli pristúpiť katolícki veriaci k sv. spovedi. Plánujú sa už aj bohoslužby, na ktoré sa veľmi tešia.

30.04.2021 Vyhodnotenie zberu vrchnáčikov za mesiac apríl

       Tohtomesačnú súťaž v zbere vrchnáčikov z plastových fliaš vyhralo oddelenie A. Spoločne všetci prijímatelia z oddelenia vyzbierali 363 vrchnáčikov. Z celého zariadenia sa vyzbieralo 781 vrchnáčikov. Takto sme spoločne prispeli na dobrú vec už druhý mesiac.

Prihlásenie
Meno

HesloNie ste členom?
Kliknite sem
a zaregistrujte sa.

Zabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.