Navigácia

Návštevy v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby


       S radosťou Vám oznamujeme, že od 29.04.2021 je možné navštíviť prijímateľov sociálnych služieb v našom zariadení. Vzhľadom na stále neistú situáciu pristupujeme k regulovaným návštevám za predpokladu splnenia preventívnych opatrení.

NÁVŠTEVNÝ PLÁN A PORIADOK

1. Návštevu si dohodnite vopred:
- telefonicky prostredníctvom t. č. 052/452 35 44
- v prípade klientov dočasne ubytovaných na Poliklinike Dr. V. Alexandra si návštevu dohodnite u službukonajúcej opatrovateľky na t. č. 0940 510 085

2. Termíny návštev sú dopoludnia od 09:00-11:00 a popoludní od 13:00-16:30 hod.
- dĺžka návštevy je maximálne 30 minút
- maximálny počet návštevníkov k jednému obyvateľovi sú 2 osoby
- uprednostňujeme návštevu v exteriéri, v prípade nepriaznivého počasia v návštevnej miestnosti zariadenia

3. V rámci preventívnych opatrení požadujeme aby:
- každý návštevník sa pred návštevou preukáže negatívnym antigénovým testom nie starším viac ako 24 hodín, alebo PCR testom nie starším ako 72 hod. Test nevyžadujeme u návštevníka, ktorý má z testovania výnimku a to je osoba, ktorá:
- bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 (Pfizer- Biontech, Moderna, Johnson&Johnson) a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
- bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 (Astra Zeneca) a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
- je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou – všetky vakcíny), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
- ak pred 180 dňami prekonala ochorenie COVID 19.

- návštevník nesmie mať príznaky respiračného ochorenia – kašeľ, zvýšená telesná teplota, sekrécia z nosa)
- návštevník vyplní Prehlásenie návštevníka a podrobí sa meraniu telesnej teploty
- každý návštevník musí dodržiavať počas návštevy preventívne opatrenia - dezinfekcia rúk pred návštevou, bezkontaktnosť, respirátor počas celej doby návštevy)
-návštevník sa počas návštevy zdržiava výlučne v priestoroch určených na návštevy a dodržiava organizačné pokyny

       Ak sa u návštevníka po návšteve v zariadení objavia do 14 dní príznaky ochorenia Covid -19 je povinný bezodkladne o tom telefonicky informovať zariadenie na t. č. 052/ 452 35 44.


Ďakujeme Vám, že zodpovedne dodržiavate návštevný plán a poriadok, chránite tým najmä svojich príbuzných. Tešíme sa na ďalšie uvoľňovanie preventívnych opatrení.
Mgr. Marcela Ištocyová
riaditeľka ZPS a ZOS

Prihlásenie
Meno

HesloNie ste členom?
Kliknite sem
a zaregistrujte sa.

Zabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.