Navigácia

Usmernenie pre návštevy v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby od 27.09.2021


       Vzhľadom na zhoršujúcu a neistú epidemiologickú situáciu pristupujeme od 27.09.2021 k zmene podmienok návštev v našom zariadení.

NÁVŠTEVNÝ PLÁN A PORIADOK

1. Návštevu si dohodnite vopred:
- telefonicky na recepcii - t. č. 052/452 35 44

2. Termíny návštev sú dopoludnia od 09:00-11:00 a popoludní od 13:00-16:30 hod.
- dĺžka návštevy je maximálne 30 minút,
- maximálny počet návštevníkov k jednému obyvateľovi sú 2 osoby,
- návšteva detí do 12 rokov sa nedoporučuje,
- uprednostňujeme návštevu v exteriéri, v prípade nepriaznivého počasia v návštevnej miestnosti zariadenia

3. V rámci preventívnych opatrení požadujeme aby:
- každý návštevník bez ohľadu na očkovanosť a prekonanie ochorenia covid-19 sa pred návštevou preukáže negatívnym antigénovým testom nie starším viac ako 24 hodín, alebo PCR testom nie starším ako 72 hod. ,
- návštevník nesmie mať príznaky respiračného ochorenia – kašeľ, zvýšená telesná teplota, sekrécia z nosa)
- návštevník vyplní Prehlásenie návštevníka a podrobí sa meraniu telesnej teploty
- každý návštevník musí dodržiavať počas návštevy preventívne opatrenia - dezinfekcia rúk pred návštevou, bezkontaktnosť, respirátor počas celej doby návštevy
-návštevník sa počas návštevy zdržiava výlučne v priestoroch určených na návštevy a dodržiava organizačné pokyny

       Ak sa u návštevníka po návšteve v zariadení objavia do 14 dní príznaky ochorenia Covid -19 je povinný bezodkladne o tom telefonicky informovať zariadenie na t. č. 052/ 452 35 44.


Ďakujeme Vám, že zodpovedne dodržiavate návštevný plán a poriadok, chránite tým najmä svojich príbuzných.


Spojenie s obyvateľmi zariadenia
       So svojím rodinným príslušníkom sa môžete spojiť každý deň v čase od 09:00-11:00 hod. a od 13:00-17:00 hod. a to:
- telefonicky prostredníctvom t. č. 0948 985 007 (aj videohovor - Viber)
- video - hovorom prostredníctvom SKYPE
Meno v profile: ZPS a ZOS Kežmarok
Skype číslo: live:.cid.670d82e7162f770f

Poskytovanie informácií ohľadom obyvateľov zariadenia
       Informácie ohľadom obyvateľov zariadenia podávame telefonicky v čase od 08:00 – 14:00 hod. na t. č. 0948 985 004.

Príjem hotovosti - doplatky za lieky
       Prijímanie hotovosti za doplatky za lieky je možné uhradiť formou bankového prevodu, poštovou poukážkou na dole uvedené číslo účtu.

Druh poplatku: Doplatky za lieky
Číslo účtu: SK 55 1111 0000 0066 2200 6084
Variab. symbol: 5000
Poznámka: Meno obyvateľa

Ďakujeme Vám za pochopenie a spoluprácu

Mgr. Marcela Ištocyová
riaditeľka ZPS a ZOS

Prihlásenie
Meno

HesloNie ste členom?
Kliknite sem
a zaregistrujte sa.

Zabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.