Navigácia

OZNAM

        V súlade s usmerneniami týkajúcimi sa uvoľňovania opatrení v sociálnych zaradeniach Vás informujeme o zmenách v oblasti návštev a vychádzok našich obyvateľov.

A/ Návštevy
Obyvateľov zariadenia je možné navštíviť od 03. júna 2020 od 13:00 hod. V zariadení sú vyhradené 4 zóny vo vnútorných a vonkajších priestoroch zariadenia, ktoré sú určené pre návštevy. Na izbe je možné navštíviť len obyvateľa pripútaného na lôžko, a to za prísnych hygienicko-epidemiologických podmienok.
Pri návštevách sa musí dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim, preto musíme z našej strany pristúpiť k regulácii návštev. Žiadame Vás, aby ste si návštevu vopred telefonicky dohodli a dodržiavali čas vyhradený na návštevu.

Postup návštevy:
1. Návštevu si vopred dohodnite na t. č. 052/45 23 544
Čas vyhradený pre návštevy je v rozmedzí 09:00-11:00 hod., 13:00-17:00 hod.
Trvanie návštevy - maximálne 30 min.
Max. počet návštevníkov k 1 obyvateľovi - maximálne 2 osoby
Frekvencia návštev u jedného obyvateľa - 2 x týždenne

2. Pred návštevou
- vo vonkajších priestoroch je nevyhnutná - dezinfekcia rúk, ochranné rúško, skríning návštevníka - meranie telesnej teploty a kontrola respiračných príznakov, vypísanie čestného prehlásenia - vo vnútorných priestoroch je nevyhnutná dezinfekcia rúk, návleky na obuv, rúško, skríning návštevníka - meranie telesnej teploty a kontrola respiračných príznakov, vypísanie čestného prehlásenia

3. Potraviny pre obyvateľov - odporúčame rodinám nosiť veci/potraviny, ktoré sú hygienicky balené, odovzdané minimálne 24 hod. po zakúpení a vydenzifikované

Upozornenie pre návštevy:
Návšteva nebude umožnená ak návštevník :
- má príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota – nad 37,2 °C, kašeľ, sekrécia z nosa),
- bol v kontakte s osobou chorou na COVID-19, alebo s osobou podozrivou z tejto nákazy,
- ak jeho blízka osoba, prípadne osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti je v karanténe,
prípadne táto osoba vycestovala do krajín s vysokým rizikom šírenia COVID-19.
Ak sa u návštevníka po návšteve v zariadení objavia do 14 dní príznaky nákazy COVID 19 je povinný bezodkladne o tom telefonicky informovať zariadenie na t.č. 052/45 23 544.

B/ Vychádzky mimo zariadenia
Mimo zariadenia sú možné vychádzky našich obyvateľov od 08.06.2020. Pri vychádzkach s rodinou/samostatne je odporúčané používať osobné ochranné pomôcky a pri návrate zabezpečiť hygienu (umytie rúk a dezinfekcia).

Zariadenie má v prípade výskytu nákazy pripravený KRÍZOVÝ PLÁN

_______________________________________________________________________________

Darujte 2 % z Vašich daní


Pomôžte nám skvalitniť poskytovanie sociálnych služieb
v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby.


ĎAKUJEME VÁM !!!

Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby,Vyšný mlyn 13, Kežmarok

!!! alebo stiahnuť TU !!!

Prihlásenie
Meno

HesloNie ste členom?
Kliknite sem
a zaregistrujte sa.

Zabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.