Navigácia

05.01.2019 Koleda a posvätenie príbytkov zariadenia

       Tak ako každý rok, aj tohto roku k nám prišli kňazi z Kežmarku posvätiť príbytky obyvateľov zariadenia. Najprv posvätili trojkráľovú vodu, ktorou posväcovali príbytky seniorov. Kňazov sprevádzal folklórny súbor Magura, ktorý tieto sviatočné chvíle spestril krásnou muzikou a spevom kolied.

07.01.2019 Novoročné posedenie

       Začiatok nového roku sme si spríjemnili posedením pri káve alebo čajíku s drobným pečivom a zaspomínali sme si na Vianoce. Debatovali a rozmýšľali sme na tým, čo by sme chceli zažiť v novom roku 2019. Na záver sme si navzájom zapriali všetko dobré, hlavne, aby sme boli zdraví.

18.01.2019 Zhrnutie a fotodokumentácia roku 2018

       TNa dopoludňajšom posedení sme si formou prezentácie prezerali fotky z roku 2018 a spomínali sme na pekné a veselé zážitky z rôznych spoločenských, športových a kultúrnych podujatí.

23.01.2019 Hra ,,BINGO“

       Seniori si opäť zahrali obľúbenú hru BINGO. Hry sa zúčastnilo 10 hráčov. Sociálna pracovníčka aj niektorí diváci postupne žrebovali z košíčka čísla, ktoré si hráči vyhľadávali vo svojich hracích tabuľkách. Vyhrala hráčka, ktorá sa na začiatku hry vôbec nemala šťastie, z čoho sa veľmi potešila.

30.01.2019 Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného oddelenia „A1“

       Tento deň sme všetci očakávali. Obyvatelia aj zamestnanci sa tešili z ďalšieho rekonštruovaného oddelenia, v poradí už tretieho, ktoré sme mali otvárať. Slávnostné otvorenie začalo príhovorom riaditeľky ZPS a ZOS, ktorá v krátkosti poinformovala prítomných o priebehu a financovaní rekonštrukcie oddelenia. Premietla prítomným aj krátku prezentáciu, v ktorej boli zábery z rekonštrukčných prác a zábery izieb a spoločných priestorov oddelenia pred a po rekonštrukcii. Potom sa prítomným prihovoril primátor Kežmarku. Po príhovoroch nasledovalo vystúpenie detí zo ZŠ Dr. Fischera, ktoré predviedli krásny program. Po ňom sa všetci prítomní premiestnili k zrekonštruovanému oddeleniu, kde pán primátor spoločne s riaditeľkou ZPS a ZOS po krátkej modlitbe pána dekana slávnostne prestrihli pásku zrekonštruovaného oddelenia. Po prestrihnutí pásky nasledovalo posvätenie a prehliadka nových izieb. Na záver bolo v kultúrnej miestnosti zariadenia pre všetkých pripravené malé pohostenie.

01.02.2019 Prvé stretnutie so študentmi dobrovoľníkmi

       V piatok v poobedňajších hodinách k nám zavítali študenti dobrovoľníci, ktorí si pre našich seniorov pripravili zaujímavé aktivity. Program začal predstavením sa a následným spievaním ľudových piesní v sprievode gitaristu. Potom sa začal vedomostný kvíz, do ktorého sa zapojili 3 skupinky seniorov. Študenti každú skupinku podľa umiestnenia sladko obdarovali. Takéto stretnutia budú v mesiaci február pokračovať. Študenti sa stretnú so seniormi ešte dva krát.

06.02.2019 Ergoterapia: výroba fašiangových masiek

       Výrobou farebných fašiangových masiek sme sa začali pripravovať na oslavu narodenín spojenú s fašiangovou veselicou. Každý z prijímateľov sociálnej služby si vyrobil krásnu škrabošku, ktorú si spolu so sociálnymi pracovníčkami dozdobil trblietkami. S radosťou sme si finálne masky vyskúšali a tešili sa na veľkú zábavu!

08.02.2019 Stretnutie so študentmi dobrovoľníkmi

       Po týždni nás opäť navštívili študenti, ktorí si pre seniorov pripravili ďalší vedomostný kvíz a pekné ľudové piesne. Na záver stretnutia doniesli pre všetkých prítomných nealkoholické šampanské, s ktorým si spoločne pripili.

11.02.2019 Pečenie valentínskych koláčikov

       Pred Valentínom sme sa rozhodli napiecť si valentínske koláčiky. Vlastnoručne sme si vymiesili cesto a rozdelili ho na dve časti. Do jedného sme pridali kakao. Potom sme cestá vyvaľkali a vykrajovali srdiečka rôznych veľkostí. Spájaním dvojfarebných srdiečok vznikli pekné koláčiky, ktoré po upečení nielen výborne vyzerali, ale tak aj chutili.

14.02.2019 Valentínske posedenie

       V dopoludňajších hodinách sme si voľný čas spríjemnili valentínskym posedením. Dvaja seniori nám zarecitovali básne, prečítali sme si niečo o vzniku sviatku Valentína a počúvali sme piesne Karola Duchoňa. Pri káve s koláčikmi sme si prečítali o spevákovom živote a tvorbe. Na záver sme si spoločne aj zatancovali.

18.02.2019 Stretnutie so študentmi dobrovoľníkmi

       Na tretie, záverečné stretnutie študentov dobrovoľníkov so seniormi si študenti opäť pripravili pestrý a zaujímavý program. Seniori si znovu zasúťažili vo vedomostnom kvíze a všetci spoločne si zaspievali. Víťazi kvízu boli odmenení sladkosťami. V tento deň sa študenti so seniormi rozlúčili ale sľúbili, že stretnutia ešte niekedy zopakujú.

26.02.2019 Oslava narodenín a fašiangová veselica

       Koncom mesiaca február sme oslavovali okrúhle narodeniny šiestich obyvateľov zariadenia. Oslávenci dostali veľkú tortu, na ktorej sme si všetci pochutnali. O zábavu sa postaral obľúbený harmonikár Oliver a skupina seniorov z denného klubu seniorov zo Spišskej Belej. V rytme ľudovej hudby si viacerí seniori zatancovali a zaspievali. K dobrej nálade prispeli aj fašiangové masky, ktoré si naši seniori vlastnoručne vyrobili.

27.02.2019 Hra ,,BINGO“

       Prijímatelia sociálnej služby sa opäť stretli pri obľúbenej hre BINGO. Táto nenáročná, pozornosť a sústredenie rozvíjajúca hra ich dokáže zabaviť a zabudnú pri nej na všetko čo ich trápi.

07.03.2019 Pečenie orechových rožkov

       Deň pred oslavou MDŽ sme si napiekli chutné orechové rožky, ktoré boli výbornou pochúťkou ku kávičke v deň osláv.

08.03.2019 Posedenie pri príležitosti MDŽ

       Medzinárodný deň žien sme si spríjemnili posedením v kultúrnej miestnosti. Pozreli sme si prezentáciu dvoch dokumentov, v ktorých sa gratulovalo aj spievalo. V priebehu dokumentov sme sa zhovárali o niekdajších oslavách MDŽ, o histórii osláv, 10 zaujímavostiach o ženách, o farbách kvetov a ich význame. Zazneli aj básne, v ktorých bola vyjadrená krása a jedinečnosť ženy. Na záver boli prítomní obdarovaní háčkovanými ružičkami, ktoré vyrobila naša šikovná seniorka.

15.03.2019 Pečenie jablkových štrúdlí

       V piatkové dopoludnie sme si napiekli jablkové štrúdle, do ktorých sme dali zavárané strúhané jablká z minuloročnej bohatej úrody. Po upečení sme si ich spoločne vychutnávali pri káve.

20.03.2019 Hra BINGO

       Prijímatelia sociálnej služby sa opäť stretli pri obľúbenej hre BINGO. Tentokrát si hráči vyberali, kto z divákov bude ťahať číslo. Každý hráč dúfal, že ním vybratý divák vytiahne práve číslo z jeho tabuľky. To sa však podarilo veľmi zriedka.

21.03.2019 Zapojenie sa do aktivity pri príležitosti svetového dňa Downovho syndrómu

       21. marec je svetový deň Downovho syndrómu. Svoje sympatie k ľuďom s týmto syndrómom sme vyjadrili obutím ponožiek rôznych farieb. Práve to nám má pripomínať, že každý z nás je iný, ale to robí náš svet pestrejší a lepší!

22.03.2019 Ergoterapia: šitie gombíkov

       V rámci ergoterapie sme sa rozhodli pomôcť pracovníčkam práčovne. Tie nám ráno doniesli posteľné obliečky, na ktoré bolo potrebné prišiť odpadnuté gombíky. Seniorky zanietene prišívali gombíky a popri práci počúvali zaujímavosti o význame vody pre človeka. Túto tému sme si zvolili pri príležitosti svetového dňa vody. Na záver každý vypil pohár čistej vody.

25.03.2019 Vedomostná súťaž ,,Páli Vám to?“

       Opäť sme stretli pri súťaži: „Páli Vám to?“ Všetky ukryté slová tentokrát súviseli s Veľkou nocou. Súťažiaci boli obdarení vecnými odmenami.

27.03.2019 Prednáška s vedúcim zdravotného úseku

       Naši seniori obľubujú prednášky so zdravotnou tematikou. Vedúci opatrovateľsko-ošetrovateľského úseku si preto pripravil prezentáciu na tému „diabetes“. Po prednáške prijímatelia sociálnej služby spolu s prednášajúcim diskutovali o správnej strave diabetika.

27.03.2019 Voľby členov výboru obyvateľov

       Prijímatelia sociálnej služby sa zúčastnili volieb, v ktorých si zvolili so svojich radov 4 členov do výboru obyvateľov ZPS a ZOS Kežmarok.

03.04.2019 Veľkonočná výzdoba interiéru

       Pred príchodom Veľkej noci sme sa rozhodli, že si vyrobíme nové veľkonočné ozdoby. Zo špagátu a polystyrénových vajíčok sme vyrobili veľkonočné vajíčka v štýle vintage, ktoré sa všetkým veľmi páčili. Niektorí prijímatelia sociálnej služby si z výkresov vystrihovali ozdoby na okná.

15.04.2019 Tréning pamäte

       Počas tréningu pamäte sme si precvičili slovnú zásobu v hovorenej aj v písomnej forme. Spájali sme slabiky do slov a z týchto slov sme tvorili vety. Všetky slovíčka mali spoločnú tému „Veľká noc“.

16. 04.2019 Pečenie veľkonočných koláčikov

       Počas utorkového popoludnia sa šikovné seniorky rozhodli upiecť linecké koláčiky. Veľkonočnými formičkami v tvare vajíčok povykrajovali koláčiky, ktoré po upečení pospájali chutným džemom. Zo zvyšného lineckého cesta upiekli jablkový koláč. Na koláčikoch si tak mohli pochutnávať počas veľkonočných sviatkov.

17.04. 2019 Športové dopoludnie v interiéri

       Chladné aprílové počasie nás neodradilo od súťaženia. Športové dopoludnie sme absolvovali v interiéri nášho zariadenia. Disciplíny boli prispôsobené pre mobilných aj imobilných prijímateľov sociálnej služby. Naše disciplíny boli: hod veľkou kockou, hod loptou do vedra, hra HOPLÁ, hádanie hádaniek.

18.04. 2019 Jarná príprava záhrady

       Vyčasilo sa a pre našich záhradkárov to znamenalo začiatok ich pestovateľskej sezóny. Jedna prijímateľka soc. služby, ktorá bola vášnivou pestovateľkou kvetín aj doma, si vytvorila nový kvetinový záhon. Druhý prijímateľ soc. služby sa zasa venoval svojmu zeleninovému záhonu, do ktorého vysial šalát, reďkovku, mrkvu, petržlen, cuketu... Pri práci im pomohli aj ďalší prijímatelia sociálnej služby.

25. 04. 2019 Veľkonočné posedenie

       Po veľkonočných sviatkoch sme sa stretli v kultúrnej miestnosti, kde sme diskutovali o Veľkej noci. Zaspomínali sme si na veľkonočné vinše aj zaspievali ľudové piesne. Na záver sme si pozreli dokument „Veľká noc na Liptove“ a pochutili sme si na koláčiku a káve.

25.04.2019 Prvá poobedňajšia hra petanqu v záhrade

       V popoludňajších hodinách nás slnečné lúče vytiahli do záhrady, kde sa väčšina prijímateľov sociálnej služby pridala ku hre petanq. Hru si vyskúšali aj tí, ktorí ju ešte nehrali.

26. 04. 2019 Dopoludňajšie skupinové stretnutie v záhrade

       Piatkové dopoludnie sme sa rozhodli stráviť v záhrade. Počas skupinovej terapie sme si rozvíjali schopnosť pozorovania, pozornosti a vizuálneho vnímania. Neskôr sme cvičili s loptami a precvičovali sme si násobenie.

30.04.2019 Výroba prvomájových transparentov

       S nadchádzajúcim Sviatkom práce sme sa rozhodli vrátiť v čase a utorkové dopoludnie sme strávili výrobou papierových vlajok, mávatok a holubíc.

30.4.2019 1. kolo Petanq ligy vo Vranove nad Topľou

       Petangová liga 2019 začala v Zariadení pre seniorov vo Vranove nad Topľou . Aj keď počasie nebolo najlepšie a počas cesty aj spŕchlo, po príchode do Vranova nad Topľou nás prekvapilo pekné, slnečné počasie. Hralo sa v plnom nasadení s ostatnými 8 družstvami. Umiestnili sme sa na 5. mieste. Po ukončení turnaja nás hostitelia pohostili dobrým obedom.

02.05.2019 1. májové posedenie

       Prvý máj sme oslávili s malým omeškaním, no nálada bola ako niekedy v uliciach. Púšťali sme si pesničky ako sú Internacionála, Pieseň šťastných detí a pod. Po krátkom spomínaní na časy minulé a s nimi spojenými zážitkami z manifestácií, sme sa s vlastnoručne vyrobenými transparentmi a pionierskou náladou vybrali do vestibulu, pripomenúť aj ostatným tento zabudnutý sviatok.

06.05.2019 Hra „Bingo“

       Keďže záujem o hru bol veľký, obľúbenú hru sme si zahrali na dvakrát. Hráči medzi sebou ticho súperili s veľkou sústredenosťou.

10.05.2019 Posedenie pri príležitosti „Dňa matiek“

       Detský folklórny súbor Maguráčik pod vedením vedúceho súboru pána Juraja Švedlára a primášky Mgr. Ivety Pavlíkovej prijal naše pozvanie a bohatým vystúpením nám spestril piatkové posedenie pri príležitosti Dňa matiek. V rámci svojho programu nám predviedol pásmo plné tanca a piesní. Po kultúrnom programe a poutieraní sĺz dojatia sme si pochutili na domácom koláči a kávičke.

13.05.2019 Návšteva divadla v Spišskej Novej Vsi

       Z ponuky programu Spišského divadla v Spišskej Novej Vsi sme si vybrali komédiu od talianskeho spisovateľa Carla Goldoniho „ Škriepky na korze“. Do Spišského divadla sa prihlásilo sedemnásť ľudí, ktorí sa na tomto komediálnom príbehu dobre zabávali. Po predstavení sme sa boli naobedovať v reštaurácii „Paríž“, kde nás privítalo príjemne prostredie a milý personál. Cestou späť nás sprevádzala veľmi dobrá nálada. Spievali sme, zhovárali sa, aj tipovali ako skončí hokejový zápas slovenských hokejistov na MS.

21.5.2019 2. kolo Východniarskej senior Petanquovej ligy

       2. kolo petangovej ligy 2019 sa konalo v Novom Domove Stropkov. Počasie nám síce neprialo, ale hra na štrkovom ihrisku bola pre naše družstvo úspešná. Umiestnili sme sa na prvom mieste, takže domov sme odchádzali natešení so zlatými medailami a diplomom. Po ukončení turnaja nás domáci pohostili dobrým obedom.

03.06.2019 Športové dopoludnie

       Pekné počasie sme využili na športovanie v záhrade. Súťažili sme v disciplínach: ruské kolky, hod loptičkou do vedier a šípky. Všetci súťažiaci boli odmenení malou sladkosťou.

07.06.2019 Festival študentských remesiel

       Skupinka seniorov s doprovodom sociálnej pracovníčky sa zúčastnila Festivalu študentských remesiel, ktorý sa konal v meste Kežmarok a v areáli Kežmarského hradu. Pozreli si sprievod remeselníkov v dobových kostýmoch mestom, ktorý smeroval ku hradnej bráne, privítanie účastníkov festivalu a predvádzanie remesiel tradičnými technikami. Do zariadenia sa vrátili plní zážitkov.

13.06.2019 Hra minigolfu v Klube dôchodcov Kežmarok

       V poobedňajších hodinách sme sa vybrali na návštevu do Klubu dôchodcov Kežmarok, kde sme si precvičili minigolf. Niektorí si to vyskúšali po prvýkrát a páčilo sa im to. Vyskúšali si to aj imobilní prijímatelia soc. služby. Keďže bolo veľmi teplo, oddýchli sme si v altánku a osviežili sa limonádou. S dobrým športovým zážitkom sme sa vrátili späť do zariadenia.

14.06.2019 Návšteva podpredsedu vlády SR Richarda Rašiho a primátora Jána Ferenčáka

       Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši a primátor mesta Ján Ferenčák navštívili naše zariadenie, aby si spolu prezreli zrekonštruované oddelenia zariadenia a zhodnotili efektívnosť využitia pridelených finančných prostriedkov na ich rekonštrukciu. Pán Raši vyjadril spokojnosť nielen slovne, ale aj odovzdaním Symbolu štátnosti Slovenska riaditeľke zariadenia. Zároveň sa vyjadril, že podporí pokračovanie rekonštrukcie zostávajúcich oddelení.

17.06.2019 Prednáška s vedúcim zdravotného úseku na tému: Vysoký krvný tlak

       Vedúci opatrovateľsko-ošetrovateľského úseku obohatil našich seniorov informáciami o vysokom krvnom tlaku. Dozvedeli sa niečo o hraniciach vysokého krvného tlaku, 0 prevencii a stravovaní pri vysokom krvnom tlaku.

20.06.2019 3. kolo Východniarskej senior Petanquovej ligy

       Na 3. kolo petangovej ligy, ktoré sa uskutočnilo v ZPS Náruč v Prešove sa hráči veľmi tešili. V hre sa im darilo, umiestnili sa na 3. mieste.

21.06.2019 Oslava narodenín s harmonikárom Oliverom

       Po dlhšej dobe nás prišiel rozveseliť harmonikár Oliver, s ktorým sme oslávili narodeniny jubilantov. Všetci sa zabávali, tancovali a spievali. Po sfúknutí sviečok na torte sme si ju vychutnali s kávou a muzikou na ľudovú nôtu. Na záver sme si spoločne zaspievali pieseň „Goralu czy ci ne žal“.

26.06.2019 Hra „BINGO“

       V dopoludňajších hodinách sme si zahrali 2 kolá hry Bingo. Seniorom sa táto hra veľmi páči, pretože všetko spočíva v šťastí. Dôležitá je sústredenosť na čísla.

28.06.2019 Športový deň v Klube dôchodcov

       Klub dôchodcov Kežmarok nás pozval na športový deň. Zúčastnili sa ho štyria naši prijímatelia soc. služby a v kategórii PETANG vyhrali 1. miesto. Hrali aj v ostatných disciplínach ako hod basketbalovej lopty do koša, kop do bránky, šípky do terča a ruské kolky.

28.06.2019 Prezentácia nášho projektu v hypermarkete Tesco Kežmarok

       V hypermarkete Tesco sme boli prezentovať náš projekt ,,Vytúžené miesto oddychu“. Tento projekt nám pomôže pre našich seniorov zakúpiť lavičky a hojdačky do záhrady. Zákazníkov sme oslovili, aby podporili náš projekt vhodením žetónov, ktoré dostali pri pokladni za nákup, do nášho „súdka“. Poďakovali sme sa za to malým prezentom - výrobkami, ktoré vyrába naša seniorka, ktorá bola pri prezentácii taktiež prítomná. Veľmi sme sa tešili, pretože väčšina zákazníkov náš projekt podporila, a tak sme v druhom týždni hlasovania, tak ako aj v prvom, získali najvyšší počet žetónov. Všetkým, ktorí nás podporili ďakujeme.

01.07.2019 Deň vtipov v záhrade

       Pekné počasie sme využili na posedenie v záhrade, kde sme si rozprávali vtipy o senioroch. Dobre sme sa zabavili a zasmiali. Posedenie na čerstvom vzduchu sme si spríjemnili aj ľudovými pesničkami.

03.07.2019 Súťaž ,,Páli Vám to?“

       Zasúťažiť si skúsili traja noví prijímatelia soc. služby, ktorým sa veľmi dobre darilo. Rozdiely boli minimálne, dvom prijímateľkám sa dokonca podarilo nahrať rovnaký počet bodov. Všetci hráči boli odmenení drobnými cenami.

09.07.2019 5. kolo Východniarskej senior Petanquovej ligy v Prešove - Cemjate

       V Prešove - Cemjate bola dobrá atmosféra, každý sa s plným nasadením športových síl zapájal do hry. Naše družstvo tentokrát skončilo na 5. mieste.

10.07.2019 Športové dopoludnie pre mobilných aj imobilných prijímateľov soc. služby

       V doobedňajších hodinách sme si zašportovali v disciplínach: kolky, hra Hoplá, hod na terč a hod loptičiek do vedra. V každom prijímateľovi sa prebudil športový duch a na záver sa všetci tešili zo športového zážitku.

11.07.2019 Sledovanie púte pre seniorov v Levoči

       Keďže sa nám nepodarilo ísť na púť do Levoče, tak sme sa k pútnikom pripojili sledovaním sv. omše prostredníctvom vysielania TV LUX.

12.07.2019 Riešenie hlavolamov ,,Najlepší hlavolámač“

       Pri príležitosti medzinárodného dňa hlavolamov sme si zasúťažili v riešení hlavolamov. V prvej časti súťaže prijímatelia riešili jednoduchý test s logickým doplňovaním čísel, osemsmeroviek, či hľadaním rozdielov v obrázkoch. Potom riešili ľahké aj ťažšie hlavolamy ako hlavolam CUTS, či hlavolamové puzzle. Táto nová súťaž sa prijímateľom veľmi páčila. Prvé tri miesta boli ohodnotené diplomom najlepšieho hlavolámača.

17.07.2019 ,,Zdravý deň“

       Za cieľ v tento deň sme si zvolili u prijímateľov sociálnej služby zvýšiť povedomie o zdravotnom štýle života. Debatovali sme o zdravej strave, pitnom režime, cvičení, oddychu a spánku, ktoré sú dôležitou súčasťou zdravého životného štýlu. Spoločne sme si urobili aj zdravý zeleninový šalát.

24.07.2019 Hra BINGO

       Prijímatelia sociálnej služby sa opäť vo vysokom počte zúčastnili na obľúbenej hre BINGO. Tí, ktorí mali šťastie sa tešili, tí, ktorí prehrávali sa utešovali, že snáď budú mať šťastie v láske.

26.07.2019 Pečenie cuketového koláča

       Šikovné seniorky si povedali, že na posedenie pri príležitosti menín obyvateliek, ktoré nosia meno Anna, si ku kávičke upečú koláčik. Keďže v záhradke sa urodili pekné cukety, zvolili si pečenie cuketového koláča.

29.07.2019 Oslava narodenín jubilantov s rodinou Liptákovcov

       Obyvatelia zariadenia sa opäť zišli na spoločnej oslave jubilantov, ktorí sa od posledných osláv dožili okrúhlych narodenín. Jubilantom prišla zablahoželať a všetkých rozveseliť rodina Liptákovcov.

30.07.2019 Reminiscenčná terapia na tému: priateľstvo

       Prijímatelia sociálnej služby spolu so sociálnou pracovníčkou debatovali o najkrajšom vzťahu na svete, o priateľstve. Rozoberali podstavu a hodnotu skutočného priateľstva a tiež potrebu priateľstva v každom veku. Téma o priateľstve všetkých zaujala.

30.07.2019 Petang – 6. kolo v Bardejove

       Na petangu v Bardejove sa nám veľmi nedarilo, skončili sme na 6. mieste. Náladu sme si zlepšovali pohľadmi na krásu zelene slovenského východu a mesta Bardejov.

05.08.2019 Súťaž „Páli Vám to?“

       Opäť sme sa stretli pri súťaži: „Páli Vám to?“ Súťažiacim sa darilo, medzi prvým a druhým miesto bol rozdiel iba jeden bod. Všetci súťažiaci boli obdarení vecnými odmenami.

09.08.2019 Športové dopoludnie

       V krásny, piatkový slnečný deň sme zorganizovali športové dopoludnie. Hráči súťažili v dvoch kategóriách – mobilní súťažiaci a imobilní súťažiaci. Súťažilo sa v disciplínach:
• Spoločenská hra ,,Hoplá“
• Ruské kolky
• Šípky
Do týchto súťažných disciplín sa zapojilo dvadsaťpäť mobilných súťažiacich a desať imobilných súťažiacich. Najviac sa zabávali pri hre „HOPLA“. Takmer všetci sa držali hesla: „Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa“. Traja najlepší súťažiaci v oboch kategóriách boli odmenení sladkosťami.

13.08.2019 7. kolo Východniarskej senior Petanquovej ligy v Spišskej Novej Vsi

       Na petangu v Spišskej Novej Vsi sa nášmu tímu športocov darilo. Umiestnil na krásnom 3. mieste. K dobrej nálade našich hráčov prispel nielen úspech v hre, ale aj príjemná atmosféra s bohatým a chutným občerstvením a peknou muzikou. Víťazi si odniesli medaile s diplomom a všetci krásny športový zážitok.

14.08.2019 Hra „Bingo“

       Hra „Bingo je najobľúbenejšia kolektívna hra. Chodievajú si ju zahrať aj takí prijímatelia soc. služby, ktorí nemajú záujem o iné aktivizačné terapie.

21. 08. 2019 Opekačka v záhrade

       Stredajšie dopoludnie sme si spríjemnili opekaním klobások. Skvelú atmosféru dotvárala hra na akordeóne, pri ktorej si seniori aj zaspievali.

23.08.2019 Psychomotorická terapia s použitím obyčajnej fólie

       Dnes sme sa rozhodli pre netypickú skupinovú sociálnu terapiu, na ktorej sme aktivizovali pohyb hlavne u imobilných prijímateľoch sociálnej služby pomocou mikroténovej zakrývacej fólie, balónov a nafúknutých zdravotníckych rukavíc. Posadali sme si do kruhu a spoločne sme uchopili fóliu, ktorá mala znázorňovať more. Do nej sme nafúkali balóny a zdravotnícke rukavice, ktoré nám mali pripomínať ryby. Takto sme začali fóliou robiť vlny podľa hudby. Prijímateľom soc. služby sa táto terapia veľmi páčila.

27.08.2019 8. kolo Východniarskej senior Petanquovej ligy v Nálepkove

       8. kolo petangového turnaja sa konalo v Domove Nálepkovo, n.o. na trávnatom petangovom ihrisku. Celá hra bola veľmi napínavá. Našim hráčom sa darilo, a tak sme si z Nálepkova priniesli bronzovú medailu za 3. miesto.

27.08.2019 Biblické posedenie pri kaplnke v areáli nemocnice

       Dnes sme si urobili netradičné biblické posedenie. Keďže bolo veľmi pekné počasie, tak sme sa rozhodli ísť pomodliť ku kaplnke pri nemocnici. Posadali sme si na lavičky a pomodlili sa modlitbu sv. ruženca.

04.09.2019 Hra „Bingo“

       Na obľúbenú hru „Bingo“ sa stále tešia nielen súťažiaci, ale aj publikum, ktoré losuje lístočky s číslami. Aj v dnešný deň to bolo tak. Hry sa zúčastnil vysoký počet hráčov aj divákov.

12.09.2019 Oslava menín: Mária

       Keďže v našom zariadení je väčší počet žien, ktoré sú nositeľkami mena Mária, rozhodli sme sa toto meno osláviť. Počas dopoludňajšej aktivity sme si prečítali články o tomto mene a pripomenuli sme si niektoré slávne ženy s týmto menom. Záverom sme si pri dobrej hudbe pochutnávali na kávičke. Spoločne sme si zaspievali a niektorí aj zatancovali.

13.09.2019 Púť na Mariánskej hore v Levoči

       V tento deň sme sa zúčastnili na 19. ročníku tradičnej púte prijímateľov sociálnych služieb východného Slovenska. Naši seniori sa zapojili do modlitby sv. ruženca a zúčastnili sa slávnostnej svätej omše v chráme na Mariánskej hore v Levoči. Svätá omša bola obetovaná za všetkých prijímateľov sociálnych služieb a za zamestnancov, ktorí sa o nich starajú.

25.09.2019 Záverečné kolo „Východniarskej petanq ligy 2019“

       9. kolo a záver 4. ročníka Východniarskej petanque ligy organizovalo naše zariadenie. Stretli sa tu hráči aj zamestnanci deviatich zariadení z východného Slovenska, aby zabojovali v poslednom kole a umiestnili sa čo najvyššie v konečnej tabuľke za rok 2019. Na domácej pôde sa našim hráčom nedarilo, a tak v 9. kole skončili na 8. mieste. Nakoľko však v predchádzajúcich kolách mali viac šťastia a viackrát skončili na popredných miestach, v celkovom umiestnení za rok 2019 získali krásne štvrté miesto. K úspešnému umiestneniu im srdečne blahoželáme a prajeme veľa zdravia a veľa zdaru do ďalších petangových turnajov v ďalších rokoch.

26.09.2019 Literárny štvrtok: Sledovanie filmu – Neprebudený

       Dnešnou štvrtkovou témou bol dramatický spisovateľ Martin Kukučín. V úvode stretnutia sme si pripomenuli autorovu tvorbu a po nej sme si pozreli film z roku 1965 Neprebudený.

26.09.2019 Ergoterapia: výroba jesennej výzdoby

       Keďže nastala jeseň, aj v našom zariadení sa to počas tejto ergoterapie hmýrilo jesennými farbami. Niektorí seniori vystrihovali farebné lístie z papiera, iní si zasa pripomenuli farby jesene farbičkami. Počas aktivity sme si aj zaspievali.

Prihlásenie
Meno

HesloNie ste členom?
Kliknite sem
a zaregistrujte sa.

Zabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.