Navigácia

03.01.2018 Novoročné posedenie

       Začiatkom nového roka 2018 sme si formou prezentácie fotografií zaspomínali na pestré aktivity v mesiaci december 2017. Na záver sme si vzájomne zapriali novoročné vinše.

06.01.2018 Traja králi a Koleda

       Na Troch kráľov sa tradične konala Koleda s posvätením príbytkov našich obyvateľov. Sprievod krásne viedli muzikanti z Magury.

19.01.2018 Posedenie pri harmonike

       V novom roku pokračujeme so zábavou, kde si s doprovodom harmoniky spoločne zaspievame pesničky z nášho repertoára.

26.01.2018 Fotodokumentácia roku 2017 - reminiscencia

       V dopoludňajších hodinách sme si zaspomínali na život v zariadení formou fotodokumetnácie. Prijímatelia soc. služby s úsmevom sledovali veľkú obrazovku a spomínali na zachytené, často aj vtipné momenty. Na záver sme si pozreli aj pár videí, ktoré sme počas uplynulého roka natočili.

31.01.2018 Oslava narodenín

       Koncom mesiaca január sme oslavovali okrúhle narodeniny štyroch obyvateľov zariadenia. Oslávenci dostali veľkú tortu, na ktorej sme si všetci pochutnali. O zábavu sa postaral obľúbený harmonikár Oliver a skupina seniorov z denného klubu seniorov zo Spišskej Belej.

02.02.2018 Vystúpenie Srbského folklórneho súboru

       Začiatkom februára naše zariadenie zažilo prekvapenie vo forme vystúpenia folkloristov zo Srbska. Naši prijímatelia socálnej služby si pozorne všímali srbské kroje a s nadšením sledovali tance a piesne mladých tanečníkov. Z vystúpenia odchádzali obohatení o krásny zážitok.

05.02.2018 Ergoterapia: Výroba fašiangových masiek

       Prijímatelia sociálnej služby sa na skupinovej sociálnej terapii pripravovali na blížiacu sa fašiangovú zábavu. Vyrobili rôzne škrabošky, fúzy, kravaty a iné maškarné masky. Každý z nich sa tešil zo svojej vyrobenej masky.

09.02.2018 Fašiangová zábava

       Pred pôstnym obdobím sme si spoločne posedeli, zaspievali si pri harmonike a zabavili sa.

19.02.2018 Reminiscenčná terapia na tému: pôstne obdobie

       V spoločenskej miestnosti sme si zaspomínali na trávenie pôstneho obdobia a Veľkej noci. V prvej časti terapie sme si pozreli krátky film z Liptovských Lužian, v ktorom sme mohli vidieť liptovské tradície a zvyky z roku 1966. Mnohí naši prijímatelia sociálnej služby sa v niektorých tradíciách videli. Druhá časť terapie spočívala v diskusii.

28.02.2018 Vedomostná súťaž ,,Páli Vám to?“

       Opäť sme si zasúťažili formou našej známej vedomostnej súťaže: Páli Vám to? Všetci súťažiaci boli obdarení vecnými odmenami a potleskom divákov.

05.03.2018 Ergoterapia: Výroba veľkonočných pozdravov

       Začiatkom marca sme vlastnoručne vyrábali veľkonočné pozdravy. Niektorí prijímatelia sociálnej služby vyrábali dekorácie z papiera, ktoré boli využité pri výrobe pozdravov, iní maľovali veľkonočné omaľovánky.

06.03.2018 Príprava na MDŽ

       Naše prípravy na Medzinárodný deň žien začali už skôr. Muži spolu s niektorými ženami pripravili pre všetky ženy malý darček - vymaľovanú kvetinu. Jeden z našich prijímateľov sociálnej služby, pán Ján, si vopred pripravoval prednes peknej básne pre všetky ženy.

08.03.2018 Posedenie pri príležitosti MDŽ

       Tento rok sme oslavovali MDŽ formou posedenia žien pri káve a čajovom pečive. Cieľom posedenia bolo vzdať ženám úctu a zaspomínať si na niekdajšie oslavy MDŽ. Posedenie začalo prednesom básne pána Jána a obdarovaním žien malým prekvapením, ktoré bolo vopred pripravené na skupinových sociálnych terapiách. Ženy spomínali na kvety, ktoré dostávali od mužov a zhodli sa, že väčšinou to boli karafiáty a tulipány. V príjemnej atmosfére sme debatovali o tom, čo znamenajú rôzne farby darovaných kvetov, o ženách a ich postavení v rodinách a spoločnosti. Sociálna pracovníčka prečítala aj o histórii a dôvodoch vzniku tohto sviatku. Na záver sme sa rozlúčili básňou.

09.03.2018 Prvé pečenie v novej kuchynke

       Po zriadení novej kuchynky, zakúpení rúry a ďalších potrebných vecí sme sa začali tešiť na prvé pečenie. Ako prvé sme sa rozhodli upiecť linecké koláčiky. Záujem prejavili prijímateľky sociálnej služby, ktorých záľubou bolo kedysi pečenie či varenie. Na úvod si automaticky rozdelili úlohy, dve z nich cesto vaľkali, ďalšie ho vykrajovali a dávali na plech. Sociálna pracovníčka sledovala samotné pečenie v rúre. Po upečení ďalšie prijímateľky pečivo natierali džemom a následne ho lepili. Nakoniec ho posypali práškovým cukrom. Spoločná práca sa zdarila, čo potvrdili ďalší prijímatelia sociálnej služby, ktorí hotové koláčiky ochutnali. Prvé pečenie dopadlo nad očakávanie. Nielenže bol splnený cieľ, ale prijímateľky mohli zažiť aj radosť z vykonanej práce, pri ktorej si zaspomínali na časy, kedy doma či v práci varievali či piekli obľúbené koláče a zákusky. Na záver všetci zúčastnení skonštatovali, že by bolo príjemné túto aktivitu organizovať pravidelne.

29.03.2018 Pečenie veľkonočných perníkov

       So skupinkou žien sme sa rozhodli na Veľkú noc napiecť perníky. V kuchynke sa stretli ženy, ktorých spoločný záujem spojil a pustili sa do práce. Bez rozporu si rozdelili úlohy: vaľkanie cesta, vykrajovanie vzorov, potieranie perníkov vajíčkom, posypávanie mandľovými plátkami a následné pečenie. Sociálne pracovníčky sledovali samotné pečenie v rúre. Po podarenom upečení sme si spravili posedenie pri káve a čaji a pochutnávali si na čerstvých voňavých perníčkoch. Takže aj naše druhé pečenie dopadlo veľmi dobre. S niektorými perníkmi sme si ozdobili aj vázu s bažičkami. Na záver sme sa zhodli, že nová kuchynka nás nielenže spája, ale aj pripomína domov.

04.04.2018 Beseda o Veľkej noci – reminiscenčná terapia

       Po Veľkej noci sme sa zhromaždili pri príležitosti spoločného pozretia krátkeho dokumentárneho filmu s názvom: Zem ešte stále spieva z r. 1995. Spoločne sme si zaspomínali na tradície a zvyky, ktoré boli zaužívané v slovenských rodinách a obzvlášť na dedinách. Pokračovali sme diskusiou o filme a o konkrétnych zvykoch a tradíciách Veľkej noci u našich prijímateľov sociálnej služby. Popritom sme si vychutnávali čaj a koláčiky upečené v našej novej kuchynke pred veľkonočnými sviatkami.

13.04.2018 Vedomostná súťaž ,,Páli Vám to?“

       Opäť sme si zasúťažili formou našej známej vedomostnej súťaže: Páli Vám to? Súťažiaci boli obdarení vecnými odmenami.

16.04.2018 Ergoterapia: šitie gombíkov

       Na podnet prijímateľky sociálnej služby p. Anežky, skupinka prijímateľov sociálnej služby v rámci skupinovej sociálnej terapie pomáhala pri prišívaní chýbajúcich gombíkov na vankúšoch z posteľnej bielizne. Takto sme si rozcvičili prsty formou ergoterapie a jemnej motoriky. Gombíky prišívali nielen ženy, ale aktívne sa zapojili aj dvaja muži. Táto ergoterapia nás veľmi zaujala a preto sa tešíme na ďalšiu takúto aktivitu.

20.04.2018 Prvá jarná prechádzka (apríl – mesiac lesov)

       Prechádzka začala dychovým cvičením v záhrade, v areáli zariadenia. Po prechádzke v záhrade sme si posadali na lavičku a trénovali logické myslenie formou kartičiek ,,Čo sem nepatrí“.

24.04.2018 Ergoterapia: pečenie slaných tyčiniek z lístkového cesta

       S našou skupinkou žien sme sa rozhodli pred oslavou narodenín napiecť slané tyčinky z lístkového cesta. Žienky si rozdelili úlohy, dve z nich vaľkali cesto, ostatné vykrajovali tyčinky, natierali ich vajíčkom a posýpali soľou, sezamom, syrom, rascou a makom. Sociálne pracovníčky pomáhali a korigovali celú prípravu a pečenie. Po podarenom upečení sme si posedeli si pri káve a čaji a ochutnali „výsledok našej práce“. Tešíme sa na oslavu, na ktorej môžeme všetkých prítomných obyvateľov pohostiť vlastnými výrobkami.

26.04.2018 3. ročník Východniarskej senior petangovej ligy

       1. kolo petangovej ligy 2018 začalo v Domove v Nálepkove. Aj keď počasie nebolo najlepšie, hneď po raňajkách sme sa s radosťou vybrali na cestu. Hrali sme v plnom nasadení s ostatnými 8 družstvami. Po ukončení turnaja nás hostitelia pohostili dobrým obedom. Po obede nasledovalo vyhodnotenie. Umiestnili sme sa na 6. mieste.

27.04.2018 Oslava narodenín našich jubilantov

       Na pravidelnú oslavu narodenín sa stále tešíme. Tak to bolo aj tentokrát. Oslava začala tradične gratuláciou, po ktorej nám predviedla svoj program tanečná skupina mažoretiek DORKA z Podolínca pod vedením trénerky p. Kolumberovej. Po ich nádhernom vystúpení nás zabával náš obľúbený harmonikár Oliver, ktorého sprevádzali ženy z Klubu dôchodcov zo Spišskej Belej. Tie spríjemnili oslavy vtipnými scénkami. Na záver sme si zaspievali našu najobľúbenejšiu pieseň, pieseň na želanie: Goraľu, czy ci nie žal...

03.05.2018 Vytvorenie úžitkovej záhradky v areáli ZPS a ZOS Kežmarok

       Na požiadanie niektorých prijímateľov sociálnej služby sme v areáli nášho zariadenia zriadili malú záhradku, do ktorej si seniori nasiali hrach, reďkovku, cviklu, mrkvu, petržlen a šalát. Záujemci o záhradkárčenie sa začali starať aj o bylinky, ktoré sociálne pracovníčky v minulom roku zasiali do veľkých externých kvetináčov. Každý z nich má prerozdelenú úlohu o starostlivosť: polievanie, okopávanie, zadováženie. Z tejto novej činnosti seniorov máme všetci veľkú radosť.

11.05.2018 Deň matiek: Vystúpenie žiakov ZŠ Grundschule z Kežmarku

       Pri príležitosti Dňa matiek prišli do nášho zariadenia žiaci zo ZŠ Grundschule z Kežmarku, ktorí si pripravili krásny bohatý program v slovenskom i nemeckom jazyku. Naši prijímatelia sociálnej služby vyjadrili svoju vďačnosť za krásny zážitok veľkým potleskom. Na záver si pri príjemnej hudbe vychutnali kávu s koláčikom.

15.05.2018 Prednáška so zdravotnou sestrou na tému: Stravovanie a diéty

       Prednáška zdravotnej sestry bola zameraná na to, ako sa správne stravovať. Hlavná zdravotná sestra zaujímavou prezentáciou oboznámila prítomných o odlišností rôznych diét a poukázala na časté chyby pri stravovaní. V druhej časti prednášky vedúca stravovacieho úseku oboznámila seniorov s úpravou noriem a jedál. Na záver sa prednáška ukončila priestorom na otvorenú diskusiu.

21.05.2018 Kvetinová výzdoba

       Na skrášľovaní nášho exteriéru sa podieľali zamestnanci a prijímatelia sociálnej služby. V záhrade sme si vytvorili kvetinovú fontánu, ktorú zdobia muškáty a bakopy. Do ostatných kvetináčov sa vysadili muškáty, ktoré boli umiestnené pri vstupe do zariadenia a na balkóny prijímateľov soc. služby.

23.05.2018 Vedomostná súťaž ,,Páli Vám to?“

       Opäť sme si zasúťažili formou našej známej vedomostnej súťaže: „Páli Vám to?“. Všetci súťažiaci boli obdarení vecnými odmenami a v dobrej nálade sa rozišli na obed.

29.05.2018 2. kolo Východniarskej senior petangovej ligy

       2. kolo petangovej ligy 2018 sa konalo v Zariadení pre seniorov Harmónia Prešov - Cemjata. Prialo nám nielen krásne počasie, ale aj vynikajúca hra. Hrali sme v plnom nasadení s ostatnými družstvami, nad ktorými sme vyhrali všetky zápasy. Po ukončení turnaja nás hostitelia pohostili dobrým obedom. Po obede nasledovalo vyhodnotenie. Umiestnili sme sa na prvom mieste, takže domov sme odchádzali natešení so zlatými medailami a pohárom.

01.06.2018 Stretnutie členov výboru obyvateľov

       1. júna sa konalo stretnutie pani riaditeľky a zamestnancov sociálneho úseku zariadenia so zástupcami prijímateľov sociálnej služby v ZPS a ZOS Kežmarok. Na stretnutí sa riešili dôležité témy, pripomienky a problémy nášho zariadenia.

04.06.2018 Beseda v záhrade na tému: poľovníctvo (mesiac jún – mesiac poľovníctva)

       Keďže jún je mesiacom poľovníctva, posedenie v záhrade sme si spestrili besedou o poľovníctve. Spolu s bývalými poľovníkmi a horármi sme si zaspomínali na zvieratá v lese, lov, plemená poľovníckych psov, či na trofeje. Sociálne pracovníčky vopred pripravili nástenky s obrázkami zvierat, ktoré spolu so seniormi povystrihovali z poľovníckych časopisov. Počas prednášky okolo zariadenia prechádzali deti z materskej školy, ktoré boli na prechádzke. Navrhli sme im, aby prišli k nám. Prednáška tak bola oveľa pestrejšia. Malé detičky poznali takmer všetky zvieratá na obrázkoch. Beseda ďalej pokračovala krátkym kvízom o poľovníctve a na záver maľovaním antistresových maľovaniek s obrázkom jeleňa, ktoré sme dali deťom. Táto beseda dvoch generácií bola veľmi zaujímavá a príjemná.

06.06.2018 Ergoterapia: Šitie gombíkov

       V rámci ergoterapie skupinka žien prišívala gombíky na obliečky posteľnej bielizne. Takto obyvateľky zariadenia trochu pomohli pracovníčkam práčovne a zároveň si zaspomínali na domáce práce. Od pracovníčok práčovne dostali veľkú pochvalu.

08.06.2018 Exkurzia – Festival študentských remesiel

       V tento deň bolo krásne počasie a tak sme sa rozhodli ísť na Festival študentských remesiel, ktorý sa konal v meste Kežmarok pod záštitou prezidenta SR. Zaujímavým zážitkom bolo stretnutie sa s pánom primátorom pred Mestským úradom, kde sme čakali na sprievod remeselníkov. K ďalším zážitkom môžeme zaradiť samotný sprievod a následný presun k hradu. Tam boli rôzne vystúpenia študentov, predvádzanie remesiel tradičnými technikami v dobových kostýmoch (tkanie kobercov, výroba drevených výrobkov, výrobkov bižutérie...), uvádzanie tovariša do cechu a pod. Cestou sme nazreli do Paulínskeho kostola a obchodov. Bol to nádherný deň plný zážitkov.

11.06.2018 Fytoterapia

       V tento deň sme si pravidelnú skupinovú sociálnu terapiu obohatili o fytoterapiu. Čítaním sme sa dozvedeli o liečivých účinkoch lipy malolistej a prvosienky jarnej. Z týchto rastlín sme si pripravili čaje. Nazbieral nám ich jeden z našich prijímateľov sociálnej služby. Pri pochutnávaní na čajíku sme si spomínali ako sa rastliny zbierajú a sušia. Každý prijímateľ, ktorý bude mať chuť na čaj alebo bude mať zdravotné problémy, má možnosť zavítať do našej kuchynky a spraviť si liečivý čajík z našej zbierky.

11.06.2018 Minigolf v Klube dôchodcov Kežmarok

       Po dobrom obede sme si chvíľku oddýchli a potom sme sa vybrali do Klubu dôchodcov, ktorý sa nachádza neďaleko nášho zariadenia. Na novozriadené ihrisko sme si išli vyskúšať zahrať MINIGOLF. Dôvodom bolo najmä trénovanie na turnaj v minigolfe, na ktorý nás pozvalo ZPS Náruč v Prešove.

14.06.2018 Ergoterapia – výroba fotorámčekov

       V rámci ergoterapie si prijímatelia sociálnej služby vybrali z našej zbierky fotku, na ktorej sa nachádzajú a z lekárskych lopatiek si na ňu vyrobili fotorámček. Každý zo zúčastnených prijímateľov si svoj výtvor vzal do izby.

18.06.2018 Posedenie pri harmonike – Deň otcov

       Deň otcov sme oslávili posedením pri harmonike nášho prijímateľa, ktorý nám zahral známe i neznáme ľudové piesne. Zaspievali sme si i zatancovali. Dozvedeli sme sa aj niečo o slávení tohto sviatku a na záver sme zaspomínali sme na svojich otcov.

21.06.2018 Minigolf v Prešove

       Po pravidelnom tréningu na ihrisku v Klube dôchodcov v Kežmarku sme boli v očakávaní ako dopadneme na turnaji v ZPS Náruč v Prešove. Celé zariadenie držalo palce reprezentantom nášho zariadenia. Možno aj to pomohlo, že sme skončili na krásnom 2. mieste. Veľmi sa z neho tešíme a týmto ďakujeme aj Klubu dôchodcov v Kežmarku, že nám umožnilo cvičiť na ich ihrisku.

22.06.2018 ,,Krídla túžby“ v Spišskom Podhradí

       Seniori nášho zariadenia sa v sprievode opatrovateľky a sociálnych pracovníčok zúčastnili 17. ročníka Festivalu kultúrnych činností prijímateľov ZSS a 8. ročníka regionálnej súťaže ,,Krídla túžby“. Tento festival sa konal pod záštitou predsedu PSK Milana Majerského v Spišskom Podhradí. Počasie bolo zamračené, ale to nás neodradilo užiť si tento očakávaný výlet. Hlavným programom bola súťaž vystúpení prihlásených zariadení. Program bol veľmi pestrý. Okrem vystúpení bola k dispozícii prezentácia výrobkov zariadení sociálnych služieb, občerstvenie, cukrová vata, guláš, pečená klobása, jazda na koni, či maľovanie na telo. Navštívili sme aj Spišský salaš. V stánkoch si naši seniori kúpili rôzne suveníry. Z pod Spišského hradu sme odchádzali spokojní a plní zážitkov.

26.06. 2018 3. kolo petangového turnaja vo Vranove nad Topľou

       3. kolo petangového turnaja sa konalo vo Vranove nad Topľou. Počas dlhej cesty sme si robili nádej na obhájenie 1. miesta z prechádzajúceho kola. Počas hry sa nám veľmi darilo, ale nakoniec v boji o 1. a 2. miesto boli domáci o málinko šikovnejší a tak sme získali krásne 2. miesto. V celkovom bodovaní sme zatiaľ na 1. mieste ešte s dvoma zariadeniami z ôsmych.

09.07.2018 Športový deň

       V krásny slnečný deň sme zorganizovali športový deň. Prihlásení hráči súťažili v týchto disciplínach:
• Šípky
• Kop do bránky
• Spoločenská hra ,,Hoplá“
• Ruské kolky
Do týchto súťažných disciplín sa zapojilo devätnásť súťažiacich. V každej disciplíne mali niekoľko pokusov. Najviac sa zabávali pri hádzaní šípok. Traja súťažiaci hru predčasne ukončili, ale ostatní to zvládli až do konca. Takmer všetci sa držali hesla: „ Aj keď nezvíťazím, ale zúčastním sa“. Traja najlepší súťažiaci boli odmenení sladkou nádielkou.

13.07.2018 Oslava narodenín našich jubilantov

       Na pravidelnú oslavu narodenín sa stále tešíme. Tak to bolo aj tento krát. Oslava začala tradične gratuláciou. Po nej nasledovalo slávnostné „Živjó, živjó, živjó“, ktoré jubilantom zahrala ľudová hudba rodiny Liptákovcov. Veselá hudba nás zabávala počas celej oslavy a vytiahla na tanečný parket viacerých prijímateľov sociálnej služby. Tí, ktorí nemohli tancovať si aspoň do taktu zatlieskali. Na záver sme si zaspievali našu najobľúbenejšiu pieseň, pieseň na želanie: Goraľu, czy ci nie žal...

14.07.2018 Športový deň v Klube dôchodcov

       V klube dôchodcov v Kežmarku sa v polovici júla konali Športové hry seniorov, ktorých sa zúčastnilo päť družstiev: AkSen Prešov, Klub dôchodcov Spišská Belá, Kresťanský klub seniorov Kežmarok, Zariadenie pre seniorov a ZOS Kežmarok a Klub dôchodcov Kežmarok. Naši seniori si spolu s ostatnými zmerali svoje sily v disciplínach jednotlivcov, a to v hode na kôš, kope na bránu, v kolkoch, šípkach a v minigolfe. Disciplínou pre družstvá bol petang. K celkovej pohode prispel výborný guláš. Športové stretnutie seniori uzavreli posedením pri harmonike a ozembuchu.

18.07.2018 „Zdravý deň“

       V tento deň ráno sme v našej záhradke nazbierali čerstvú zeleninu, o ktorú sa počas jarného a letného obdobia starali naši prijímatelia. Záujemci prišli do kuchynky a mali možnosť urobiť si svoj vlastný šalát. Vyberať si mohli z rôznych druhov zeleniny, a to: hlávkový šalát, reďkvička, paprika, paradajka, uhorka a iné. Sociálna pracovníčka mala pripravené aj rôzne články o zdravej výžive, ktoré sme si spoločne prečítali. Svoje vlastné šaláty si prišlo pripraviť dvanásť prijímateľov. Každý šalát bol originálny a pestrý.

24.07.2018 Výroba levanduľových vrecúšok z plátna

       V kvetinovej záhradke sme si vypestovali levanduľu, ktorej sa tento rok veľmi darilo. Prijímatelia sociálnej služby prišli s nápadom ako využiť túto voňavú bylinku. Počas ergoterapie sme si podelili prácu. Niekto vystrihoval z plátna vrecúška, niekto ich ušil a iní ich plnili vatou a levanduľou. Prijímateľov sociálnej služby práca bavila a tešili sa z konečného výsledku.

25.07.2018 Kreslenie na chodník

       V kvetinovej záhradke sme si vypestovali levanduľu, ktorej sa tento rok veľmi darilo. Prijímatelia sociálnej služby prišli s nápadom ako využiť túto voňavú bylinku. Počas ergoterapie sme si podelili prácu. Niekto vystrihoval z plátna vrecúška, niekto ich ušil a iní ich plnili vatou a levanduľou. Prijímateľov sociálnej služby práca bavila a tešili sa z konečného výsledku.

31.07.2018 4. kolo petangového turnaja v Poprade

       4. kolo petangového turnaja sa konalo v Centre sociálnych služieb Poprade na úplne novom petangovom ihrisku, ktoré sa nachádza v novej oddychovej zóne tohto zariadenia. Počas hry sa nám veľmi darilo. Mali sme nádej, že tentokrát budeme víťazi, ale nakoniec v boji o 1. a 2. miesto boli seniori z Nálepkova o málinko šikovnejší a tak sme získali krásne 2. miesto. V celkovom bodovaní sme v tohtoročnom turnaji zatiaľ na 1. mieste.

31.07.2018 Pečenie jablkového koláča

       Keďže naši prijímatelia sociálnej služby si obľúbili kuchynku na oddelení „B“ rozhodli sa, že si upečú chutný koláčik. Jeden z našich aktívnych seniorov občas donesie rôzne sezónne ovocie zo záhrady. Tento krát priniesol krásne skoré jabĺčka tzv. „Jakubky“. Jabĺk bola plná misa. Medzi šikovnými seniorkami pomáhal pri pečení aj jeden muž, ktorý nám najprv nabrúsil nože. Ženičky jablká spoločne očistili, nastrúhali a ochutili jablkovú zmes, z ktorej vznikol chutný koláč. Keďže načistených jabĺk bolo veľa uvarili aj kompót, ktorý ich počas teplého dňa príjemne osviežil.

01.08.2018 Ergoterapia: šitie gombíkov

       V rámci ergoterapie skupinka žien prišívala gombíky na obliečky posteľnej bielizne. Takto obyvateľky zariadenia trochu pomohli pracovníčkam práčovne a zároveň si zaspomínali na domáce práce. Od pracovníčok práčovne dostali veľkú pochvalu.

06.08.2018 Pečenie perníkov

       So skupinkou žien sme sa rozhodli napiecť perníky. V kuchynke sa stretli ženy, ktorých spoločný záujem spojil a pustili sa do práce. Bez rozporu si rozdelili úlohy: vaľkanie cesta, vykrajovanie koláčikov rôznych vzorov, potieranie perníkov vajíčkom, posypávanie mandľovými plátkami a následné pečenie. Sociálne pracovníčky sledovali samotné pečenie v rúre. Po úspešnom upečení sa perníky rozdelili medzi všetkých brigádnikov, ktorí sa zúčastnili na brigáde v záhrade nášho zariadenia.

06.08.2018 Brigáda zamestnancov

       Na skrášľovaní nášho exteriéru sa podieľali zamestnanci a prijímatelia sociálnej služby. V záhrade sme si popresádzali všetky interiérové kvety a vyplela sa skalka v našej záhrade. Počas brigády vládla príjemná atmosféra. Nakoniec sme si všetci pochutili na perníčkoch, ktoré nám napiekli naše šikovné obyvateľky zariadenia.

09.08.2018 Exkurzia v Barónke: výstava z dielne farbiarov a krajčírov

       V tento deň bolo krásne počasie, a tak sme sa rozhodli, že navštívime výstavnú sieň „Barónka“, ktorá sa nachádza v centre mesta Kežmarok. Výstava bola venovaná farbiarom a krajčírom v Kežmarku. Prijímateľom sociálnej služby sa táto výstava veľmi páčila. Najväčší úspech mali hlavne šijacie stroje a starodávne žehličky, ktoré si pamätali aj zo svojej mladosti. Na spiatočnej ceste sme si pochutili na vynikajúcej zmrzline a chladenej kofole.

17.08.2018 Slávnostné otvorenie odd. „C“

       Počas dvoch predchádzajúcich mesiacov prebiehala v našom zariadení rekonštrukcia oddelenia „C“. Vybudovalo sa tak nové oddelenie s priestrannými izbami, ktoré spĺňajú predpísanú legislatívu. Každá izba má vlastné bezbariérové sociálne zariadenie – WC a sprchu. Izby sú vybavené novým interiérovým nábytkom. V rámci oddelenia sa vybudovalo 14 izieb, z toho 4 jednolôžkové a 10 dvojlôžkových. Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného oddelenia C začalo vystúpením súboru Maguráčik a príhovorom pani riaditeľky. Po ňom nasledoval príhovor pána primátora Kežmarku a slávnostné prestrihnutie pásky. Pred prehliadkou izieb nové príbytky posvätil kežmarský pán dekan. Pán Boh zaplať! Po prehliadke nového oddelenia bolo pre všetkých prichystané malé občerstvenie. Tešíme sa na sťahovanie do nových izbičiek.

28.08.2018 5. kolo petangového turnaja v Spišskej Novej Vsi

       5. kolo petangového turnaja sa konalo v Spišskej Novej Vsi na trávnatom petangovom ihrisku. Počas hry naše družstvo potrápili súťažiaci z Vranova nad Topľou a družstvo z Popradu. Obsadili sme štvrté miesto, ale v celkovom bodovaní sme zatiaľ stále na 1. mieste.

11.09.2018 Ergoterapia: jesenná brigáda

       V tento slnečný deň sme sa rozhodli pre brigádu v záhrade. Viacerí prijímatelia sociálnej služby hrabali lístie, napadané zo stromov. Iní zametali a upravovali záhradu. Upravili sme aj bylinkovú záhradku. Na záver sme si zahrali petang. Týmito aktivitami sme si rozcvičili každý sval tela.

13.09.2018 Športové dopoludnie

       Nakoľko máme krásne babie leto, rozhodli sme sa v záhrade zariadenia zorganizovať športové dopoludnie. Súťažili sme v 4. disciplínach: hádzanie šípok, chôdza s pingpongovou loptičkou pomedzi prekážky, kolky a petang. Všetkým sa športové dopoludnie veľmi páčilo.

11.09.2018 Výroba jesennej výzdoby

       Z jesenných pestrofarebných listov a gaštanov sme sa rozhodli urobiť jesenné dekorácie do kultúrnej miestnosti zariadenia. Spolu so sociálnymi pracovníčkami naši seniori vyrobili pestrofarebnú jesennú girlandu, ktorou ozdobili pódium a z gaštanov zase krásne srdce.

18.09. 2018 Záverečné kolo petangovej ligy – Stropkov

       Posledné kolo petangovej ligy sa konalo v Stropkove. Tam sa nám nedarilo a skončili sme na 6. mieste. V konečnej tabuľke, hodnotiacej celý ročník petangovej ligy 2018 sme však spolu s hosťujúcom družstvom zostali na 1. mieste. Veľmi sme sa snažili, ale nakoniec v rozstrele sme podľahli a získali 2. miesto. Tešíme sa z neho, ale tak troška nás mrzí, že nám ušlo víťazstvo. Na záver krásneho športového slnečného dňa sme sa rozlúčili a so strieborným pohárom vrátili späť do zariadenia.

24.09.2018 Pečenie cuketových mafín

       Naši šikovný pestovatelia vypestovali okrem iných plodín aj cukety. Rozhodli sme sa z nich napiecť mafíny. Rozdelili sme si úlohy a pustili sa do práce. Jedni čistili a strúhali cuketu, druhí pripravovali košíčky, iní robili cesto. Naplnené košíčky sme dali do rúry a čakali, ako sa nám náš experiment podarí. Podaril sa, a tak sme si čerstvo napečené koláčiky vychutnávali pri kávičke a debatovali o pečení.

25.09.2018 Oslavy narodenín jubilantov s harmonikárom Oliverom

       V tento slávnostný deň sme slávili narodeniny jubilantov. Na oslavu sme pozvali obľúbeného harmonikára Olivera, ktorý sa aj tentokrát postaral o veľkú zábavu. Pochutnávali sme si na torte a poniektorí si aj zatancovali na parkete. Spokojní seniori pri odchode z oslavy ďakovali harmonikárovi, že im krásne spríjemnil deň.

03.10.2018 Ozdobovanie levanduľových vrecúšok

       V mesiaci júl sme vyrobili levanduľové vrecúška, ktoré sme vlastnoručne ušili a naplnili. Aj keď sme sa tešili z výsledku našej práce, predsa sa nám zdalo, že by sme ich mohli urobiť ešte krajšie, a tak sme ich vyprázdnili a skrášlili maľbami a rôznymi nažehľovacími obrázkami. Tešíme sa z nášho výtvoru, ktorý je dokonalejší ako ten predchádzajúci.

04.10.2018 Oberačka jabĺk

       Počasie nám zaprialo nádherný teplý deň a my sme sa rozhodli, že ho využijeme na oberanie jabĺk. Pozbierali sme jabĺčka do zásoby, aby sme si mohli potom napiecť dobré jablkové koláčiky.

09.10.2018 Ergoterapia: Jesenná brigáda

       Krásny slnečný deň sme využili na brigádu v záhrade, do ktorej sa zapojili viacerí prijímatelia sociálnej služby. Keďže v záhrade máme veľa stromov, brigáda spočívala najmä v hrabaní opadaného lístia.

11.10.2018 Ergoterapia: Sušenie jabĺk

       Keďže máme veľa jabĺk, rozhodli sme sa, že ich spracujeme aj sušením. Zase sa stretla skupinka šikovných krájačov, ktorí nakrájali jabĺčka na tenké plátky a dali sme ich vysušiť do rúry. Na konci dňa sme ich ochutnali a boli sme milo prekvapení z vynikajúcej pochúťky.

14.10.2018 Prvá gréckokatolícka pobožnosť v našom zariadení

       Nedeľné popoludnie spestrila gréckokatolícka pobožnosť pod vedením p. farára o. ThDr. Petra Fedora, PhD. Po tejto pobožnosti, ktorá sa konala v zariadení po prvýkrát, sa všetci zúčastnení presunuli do kultúrnej miestnosti na pohostenie, o ktoré sa postarali gréckokatolícki aktéri tohto podujatia.

16.10.2018 Ergoterapia: Zaváranie strúhaných jabĺk

       Dnes sa rozvoňalo jablkami znova, a to v kuchynke na oddelení B, kde sa tentokrát zavárali strúhané jablká.

18.10.2018 Vystúpenie detí pri príležitosti mesiaca úcty k starším

       Pri príležitosti mesiaca úcty k starším prišli seniorom spríjemniť deň žiaci zo školského klubu ZŠ Nižná brána Kežmarok, mažoretky z tanečného športového centra TEMPO a žiaci 2. stupňa ZŠ Dr. Daniela Fischera z Kežmarku. Pred hlavným programom žiakov 1. stupňa ZŠ Nižná brána, Kežmarok sa seniorom predviedli mažoretky – childrenky s choreografiou „childrenky“. Vystúpenie deti zo školského klubu ZŠ Nižná brána Kežmarok otvorila svojim príhovorom p. vychovávateľka Mgr. Jana Strišovská. Po ňom nasledoval bohatý program zložený z piesní a riekaniek. Po milom vystúpení žiaci obdarovali seniorov ručne vyrobeným darčekom s cukríkom. Na záver prišli seniorov pozdraviť žiaci 2. stupňa ZŠ Dr. Daniela Fischera z Kežmarku, ktorí seniorom doniesli darčeky v podobe ručne vyrobených záložiek do kníh. Na týchto záložkách boli okrem pekných citátov, telefónne čísla žiakov, ktorí by chceli seniorom poskytnúť nejakú pomoc. Seniori sa tak môžu skontaktovať s konkrétnym žiakom, ktorý pomôže seniorovi splniť jeho splniteľné prianie. Aj táto vzácna ponuka prispela k peknej oslave mesiaca úcty k starším. Počas vystúpenia si mohli seniori pochutnať na chutnej čerešňovej bublanine, ktorú doniesli p. vychovávateľky zo školského klubu ZŠ Nižná brána Kežmarok Mgr. Strišovská, Mgr. Putovná a Regitková. Po odchode žiakov sme si ešte chvíľu zaspievali, zatancovali a pohostili sa kávičkou a koláčikom.

25.10.2018 Vystúpenie žiakov ZŠ Nižná brána

       Pri príležitosti mesiaca úcty k starším prišli našich seniorov pozdraviť žiaci II. stupňa ZŠ Nižná brána Kežmarok pod vedením pani vychovávateľky p. Lukešovej. Žiaci mali pripravený pestrý program. Rocková kapela zahrala ľudové piesne v modernom prevedení, spevácky zbor zaspieval v slovenskom aj nemeckom jazyku a harmonikár zahral tradičné ľudové piesne, ktoré si zaspievali aj naši seniori. Na záver si všetci pochutili na jablkovom koláčiku, ktorý upiekla skupinka žien v našej kuchynke.

26.10.2018 Beseda k 100. výročia vzniku Československa

       Pri príležitosti 100. výročia vzniku prvej Československej republiky sociálne pracovníčky pripravili prezentáciu na túto tému. Prijímatelia sociálnej služby si zaspomínali na zážitky svojich rodičov a na záver si spoločne zaspievali československú hymnu.

31.10.2018 Vedomostná súťaž „ Páli Vám to?“

       Opäť sme si zasúťažili formou našej známej vedomostnej súťaže: „Páli Vám to?“. Do záverečnej fázy súťaže sa mohlo zapojiť aj publikum, ktoré malo uhádnuť spoločnú tému tohto kola súťaže. Spoločnými silami sa podarilo publiku uhádnuť, že témou všetkých slovíčok v tajničke bola jeseň. Všetci súťažiaci boli obdarení vecnými cenami a v dobrej nálade sa rozišli na obed.

Prihlásenie
Meno

HesloNie ste členom?
Kliknite sem
a zaregistrujte sa.

Zabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.