Navigácia

03.01.2017 Novoročné posedenie v knižnici na tému: novoročné predsavzatia

       Na novoročnom posedení v knižnici zariadenia seniori spolu so sociálnou pracovníčkou veselo i vážne debatovali o novoročných predsavzatiach.

06.01.2017 Koleda a posvätenie príbytkov zariadenia

       Na sviatok Troch kráľov kňazi z farnosti navštívili obyvateľov zariadenia a posvätili im ich príbytky.

11.01.2017 Zábavná súťaž – šípky

       Víťazi:
1. miesto: p. Mlaková,
2. miesto: p. Tejbus,
3. miesto: p. Leng.

13.01.2017 Posedenie pri harmonike s p. Neupauerom

       Na pravidelnom posedení pri harmonike sme si zaspievali známe ľudové pesničky.

18.01.2017 Zábavná súťaž – páli Vám to?

       Súťažiaci:
1. miesto: p. Németh,
2. miesto: p. Šoltésová,
3. miesto: p. Andrášová A.

20.01.2017 Zábavná súťaž – šípky

       Víťazi:
1. miesto: p. Tejbus,
2. miesto: p. Figlár,
3. miesto: p. Mlaková.

25.01.2017 Posedenie v knižnici – reminiscenčná terapia

       Zaspievali sme si pesničky z hudobnej relácie REPETE a zaspomínali na mladosť.

18.01.2017 Súťaž: Páli Vám to?

       Súťažiaci:
1. miesto: p. Mláková,
2. miesto: p. Figlár,
3. miesto: p. Rímska.

31.01.2017 Oslava narodenín prijímateľov sociálnych služieb

       Na pravidelnej oslave okrúhlych narodenín prijímateľov sociálnej služby sme zablahoželali našim jubilantom. K blahoželaniu sa pripojili svojim programom deti z materskej školy Cintorínskej z Kežmarku pod vedením p. riaditeľky Bc. Želmíry Haniskovej.

03.02.2017 Posedenie pri harmonike s p. Neupauerom

       Spolu s harmonikou sme si zaspievali známe ľudové piesne.

04.02.2017 Vystúpenie Srbského folklórneho súboru

       Začiatkom februára k nám zavítal srbský folklórny súbor, ktorý sa nám prišiel predstaviť a pobaviť nás so svojim temperamentným vystúpením. Zahraničný súbor zaujal nielen tancom a spevom, ale aj krásnymi krojmi. Ešte dlho po vystúpení sme naň v dobrom a so zážitkami spomínali.

08.02.2017 Súťaž: Páli Vám to?

       Súťažiaci:
1. miesto: p. Turek,
2. miesto: p. Leng,
3. miesto: p. Tejbus.

10.02.2017 Zábavná súťaž – šípky

       Víťazi:
1. miesto: p. Leng
2. miesto: p. Tejbus,
3. miesto: p. Mlaková.

13.02.2017 Športové dopoludnie

       Víťazi
muži:
1. miesto: p. Udziela,
2. miesto: Ing. Figlár,
3. mieto: p. Leng.
Víťazky ženy:
1. miesto: p. Klusová,
2. miesto: p. Mláková,
3. miesto: p. A. Andrášová.

17.02.2017 Súťaž: Páli Vám to?

       Súťažiaci:
1. miesto: p. Klusová,
2. miesto: p. Andrášová,
3. miesto: p. Bieniková.

21.02.2017 Posedenie v knižnici, komunikácia o medziľudských vzťahoch

       21.02.2017 prijímatelia sociálnej služby so sociálnou pracovníčkou pri sladkom pečive a teplom čajíku debatovali o medziľudských vzťahoch.

22.02.2017 Fašiangové posedenie

       Dňa 22.2.2017 sa v kultúrnej miestnosti nášho zariadenia uskutočnilo fašiangové posedenie, na ktoré nám prišiel zahrať harmonikár p. Oliver Vinsler. Pri dobrej hudbe, šiške s marmeládou a šálke kávy strávili naši seniori príjemné doobedie.

24.02.2017 Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného oddelenia

       24. február 2017 bol pre naše zariadenie výnimočným dňom. Po ukončení rekonštrukcie oddelenia „A“, bolo toto oddelenie slávnostným prestrihnutím pásky primátorom mesta PhDr. Mgr. Jánom Ferenčákom slávnostne otvorené. Na otvorení nám zatancoval a zaspieval folklórny súbor GORALIK. Vystúpenie súboru aj následná prehliadka nových izieb boli pre obyvateľov zariadenia príjemným zážitkom.

27.02.2017 Posedenie pri harmonike s p. Neupauerom

       Prijímatelia sociálnej služby si ešte raz pred pôstnym obdobím zaspievali známe ľudové pesničky.

01.03.2017 Posedenie v knižnici, beseda o začiatku pôstneho obdobia

       Na dopoludňajšom posedení v knižnici sme debatovali o aktuálnom pôstnom období.

03.03.2017 Súťaž: Páli Vám to?

       Súťažiaci:
1. miesto: p. Németh,
2. miesto: p. Tejbus,
3. miesto: p. Udziela.

08.03.2017 Súťaž Inkognito

       Súťažiaci: p. Németh, p. Leng, p. Tejbus, p. Klusová.

10.03.2017 Zábavná súťaž – šípky

       Víťazi:
1. miesto: p. Leng
2. miesto: p. Klusová,
3. miesto: p. Mlaková.

13.03.2017 Vystúpenie detí z MŠ sv. Kríža z Kežmarku

       Deti z materskej školy sv. Kríža z Kežmarku prišli seniorom zaspievať a zatancovať pri príležitosti sviatku MDŽ. Seniori si program užívali pri kávičke a koláčiku.

15.03.2017 Kartový turnaj „Žolík“

       Predpoludnie dňa 15.03.2017 patrilo kartovým hrám. Seniori si zasúťažili v kartovej hre „Žolík“ a zahrali si aj iné kartové hry.

17.03.2017 Beseda s astronómom p. RNDr. Vojtechom Rušinom, DrSc.

       Pán Vojtech Rušin, tak ako na každej prednáške v našom zariadení, zaujal našich seniorov bohatými zážitkami a množstvom fotografií, tento krát z Indie.

20.03.2017 Návšteva Kežmarského múzea

       Dňa 20. marca sa 10 seniori so sociálnymi pracovníčkami vybrali do kežmarského múzea, kde bola výstava o Kežmarskej chate. Dozvedeli sa veľa zaujímavých informácií nielen o Kežmarskej chate, ale aj o Vysokých Tatrách.

22.03.2017 Športové dopoludnie imobilných klientov

       Dňa 22.03.2017 si naši imobilní klienti zašportovali v disciplínach: hod loptou do vedra, posun lopty palicou do bránky, hod topánkou do vyznačeného štvorca a hod kockou. Všetci odchádzali v dobrej nálade, najviac však víťazi, ktorí boli odmenení kozmetickými balíčkami.
Víťazi muži:
1. miesto: p. Németh,
2. miesto: Neupauer,
3. miesto: p. Kovalčík.

Víťazky ženy:
1. miesto: p. Fedoreková,
2. miesto: p. Griešová,
3. miesto: p. A. Andrášová.

18.01.2017 Súťaž: Páli Vám to?

       Súťažiaci:
1. miesto: p. Turek,
2. miesto: p. Leng,
3. miesto: p. Németh.

29.03.2017 Inkognito – zábavná súťaž

       Dňa 29.03.2017 si zasúťažili štyria hráči – hádači, ktorí napínavo hádali najprv 4 rôzne zamestnania, potom 1 zamestnanca a nakoniec ešte 1 obyvateľa zariadenia. Celý priebeh súťaže bol veľmi vtipný, podobne ako v televízii. Naši seniori sa troška odreagovali a zapojili svoje pamäťové bunky.

03.04.2017 Beseda v televíznej miestnosti o lesoch

       Pri príležitosti mesiaca lesov sme v televíznej miestnosti zariadenia besedovali o prírode a lesoch.

06.04.2017 Duchovné zamyslenie sa pre Veľkou nocou

       Pred Veľkou nocou sme sa v kaplnke zariadenia zamýšľali nad umučením Ježiša Krista.

07.04.2017 Kartový turnaj „Žolík“

       Dňa 07.04.2017 si naši seniori zahrali kartovú hru „Žolík“.

10.04.2017 Beseda v televíznej miestnosti o príchode Veľkej noci a jej tradíciách

       Seniori spomínali na veľkonočné tradície v rôznych kútoch Slovenska a predovšetkým v ich rodinách.

12.04.2017 Súťaž: Páli Vám to?

       Súťažiaci:
1. miesto: p. Turek,
2. miesto: p. Leng,
3. miesto: p. Klusová.

18.04.2017 Tesco vystúpenie

       Tesco Kežmarok zorganizovalo pre naše zariadenie program, v ktorom nám pekne zaspieval a zahral ľudový súbor z Ihľan. Pesničky sme si vychutnali spolu s kávičkou a sladkou pochúťkou, o ktoré sa tiež postarala organizácia Tesco.

19.04.2017 Zábavná súťaž – šípky

       Víťazi:
1. miesto: p. Leng
2. miesto: p. Mlaková,
3. miesto: p. Klusová,
4. miesto: p. Udziela,
5. miesto: p. Figlár.

21.04.2017 Súťaž Inkognito

       Súťažiaci: p. Németh, p. Tejbus, p. Turek, p. Vojtasová I.

24.04.2017 Súťaž: Páli Vám to?

       Súťažiaci:
1. miesto: p. Figlár,
2. miesto: p. Tejbus,
3. miesto: p. Andrášová A.

26.04.2017 Oslava narodenín

       Dňa 26. apríla sme oslavovali okrúhle narodeniny šiestich oslávencov, na ktoré nám prišiel zahrať harmonikár p. Oliver Vinsler. Spoločne sme sa zabavili, zaspievali i zatancovali.

26.04.2017 Východniarsky petagový turnaj vo Vranove nad Topľou

       Petangového turnaja vo Vranove nad Topľou sa zúčastnili seniori: p. Kollár, p. Gallik a p. Tejbus. Na súťaži ich sprevádzali p. riaditeľka a sociálna pracovníčka Bc. Mašlonková. Naši súťažiaci boli úspešní, obsadili krásne 3. miesto.

03.05.2017 Posedenie pri harmonike

       Pravidelne sa stretávame pri harmonike p. Neupauera, kde si stále zaspomíname na známe ľudové piesne – slovenské, české, goralské... Niektorí prijímatelia, ktorým to zdravie dovolí si s radosťou aj zatancujú.

05.05.2017 Kartový turnaj „Žolík“

       Seniori, ktorí obľubujú kartové hry sa opäť stretli pri hre „Žolík“.

10.05.2017 Zábavná súťaž - šípky

       Víťazi:
1. miesto: p. Klusová,
2. miesto: p. Mlaková,
3. miesto: p. Leng.

12.05.2017 Súťaž Páli Vám to?

       Súťažiaci:
1. miesto: p. Šoltésová,
2. miesto: p. Andrášová A.,
3. miesto: p. Klusová.

17.05.2017 Deň matiek

       Pri príležitosti Dňa matiek prišli seniorov potešiť s krásnym programom deti z MŠ Možiarskej v Kežmarku pod vedením pani riaditeľky Eleny Malinovej.

22.05.2017 Hra Človeče nehnevaj sa

       Pri zábavnej hre „Človeče nehnevaj sa“ naši seniori strávili príjemné dopoludnie. Niektorým sa darilo viac, iným menej. Podstatné bolo že sa všetci zabavili.

23.05.2017 Petang v Prešove Cemjate

       Dňa 23. mája sme sa zúčastnili na petangovom turnaji v Prešove Cemjate, kde sme skončili na 5. mieste. Reprezentovali nás p. Tejbus, p. Gallik a p. Prelich.

24.05.2017 Posedenie pri harmonike s p. Neupauerom

       Prijímatelia sociálnej služby si v sprievode harmoniky zaspievali známe ľudové piesne.

29.05.2017 – 30.05.2017 Brigáda v areáli zariadenia

       V dňoch 29. a 30. mája sa uskutočnila v areáli zariadenia brigáda, ktorou sme si skrášlili záhradu. Kosili sme trávnik, vysadili letničky a stromčeky, okopávali kvety. K zamestnancom sa pridali aj seniori p. Gallik, p. Kollár a p. Prelich. Niektorí seniori prispeli zase dobrou radou alebo dobrou náladou.

31.05.2017 Kartová hra „Pexeso“

       Seniori si cibrili rozum pri kartovej hre „Pexeso“.

22.06.2017 Krídla Túžby - Červený Kláštor

       Dňa 22.06.2017 sa na pozvanie Centra sociálnych služieb Kežmarok a Zariadenia sociálnych služieb Jasoň Spišská Stará Ves naši 16 seniori v sprievode sociálnych pracovníčok a opatrovateľov zúčastnili podujatia „Krídla túžby“. Akcia prebiehala v krásnom prostredí kúpeľov Smerdžonka v Červenom Kláštore. Prítomné zariadenia sociálnych služieb sa prezentovali bohatým kultúrnym programom rôzneho žánru. Po ukončení vystúpení a vyhodnotení programu vystúpila hudobná skupina AMOR, ktorá rozprúdila veselú zábavu. Súčasťou festivalu bola aj prezentácia ručných prác klientov sociálnych zariadení s možnosťou ich zakúpenia. Organizátori podujatia zabezpečili pre účastníkov festivalu aj bohaté občerstvenie. Bolo to vydarené podujatie, ktorého odchádzali všetci s dobrou náladou.

22.06.2017 Minigolf v Prešove

       Na turnaji v Minigolfe sa naši prijímatelia (p. Kollár, p. Tejbus, p. Gallik) zúčastnili druhýkrát. V porovnaní s minuloročným výsledkom sa polepšili o tri miesta a skončili na 5. mieste. Tešíme sa z krásneho pohára s piatym miestom!

27.06.2017 Oslava narodenín prijímateľov soc. služby spojená so schôdzou Výboru obyvateľov ZPS a ZOS Kežmarok

       Pred oslavou narodenín sme si urobili krátku schôdzu, na ktorej si prijímatelia sociálnej služby zvolili 2 nových členov Výboru obyvateľov ZPS a ZOS. Prijímatelia sociálnej služby boli následne poinformovaní o plánovanom výlete do botanickej záhrady v Tatranskej Lomnici a o návšteve Dreveného artikulárneho kostolíka v Kežmarku. Potom sme prešli na 2. časť stretnutia, ktorou bola oslava okrúhlych narodenín p. Mlakovej, p. Bodyho, p. Krempaskej a p. Garstkovej. Oslávencom sme zagratulovali, zaspievali sme im živjó, živjó, živjó a potom si všetci posedeli pri narodeninovej torte a kávičke. O zábavu sa postaral harmonikár p. Oliver. Nálada bola mimoriadne dobrá, parket bol po celý čas zaplnený tanečníkmi.

28.06.2017 3. kolo Východniarskeho petangového turnaja, organizovaného v Stropkove

       Petangového turnaja v Stropkove sa zúčastnili seniori p. Gallik,p. Prelich, p. Tejbus. Na súťaži ich sprevádzala p. riaditeľka Mgr. Marcela Ištocyová a asistentka soc. práce Bc. Gabriela Mašlonková. Naši súťažiaci obsadili krásne štvrté miesto z deviatich družstiev.

14.07.2017 Exkurzia do Dreveného artikulárneho kostola a do Nového evanjelického kostola.

       Naši prijímatelia sociálnej služby v sprievode sociálnej pracovníčky Mgr. Pacanovej boli na exkurzii v Drevenom artikulárnom kostole a v Novom evanjelickom kostole v Kežmarku, z ktorého si odniesli pekný zážitok spojený so zaujímavým výkladom sprievodkýň. Dozvedeli sa, že Nový kostol bol postavený domácim staviteľom Viktorom Lazarym podľa projektu známeho viedenského architekta Theofila von Hansena. V rokoch 1907 – 1909 pristavili na severnej strane mauzóleum Imricha Thökölyho. Zaujímavosťou je aj to, že pri stavbe Dreveného artikulárneho kostola nepoužili žiaden kovový materiál, ale iba drevo, vrátane drevených klincov.

25.07.2017 Výlet do Tatranskej Lomnice

       Naši prijímatelia soc. služby boli na výlete v Tatranskej Lomnici, z ktorého si odniesli veľmi pekný zážitok. Navštívili sme Múzeum TATAPu, v ktorom sme si pozreli geologické stavby – rôzne kamene, flóru i faunu Vysokých Tatier. Na poschodí múzea sme obdivovali hmotnú i duchovnú kultúru ľudu z podtatranských obcí. Expozícia tatranskej prírody našich prijímateľov ohúrila krásou rastliniek, kvetov, krov, stromov, či jazierok. Do zariadenia sme sa vrátili po dobrom obede v Hoteli AGRO vo Veľkej Lomnici. Napriek zlému počasiu sme boli všetci spokojní, plní zážitkov a hlavne nadýchaní zdravým tatranským vzduchom. (sprievod: za soc. úsek: Bc. Suchanovská, Mgr. Pacanová, za opatr. úsek: p. Liptáková a p. Bučinová)

17.07.2017 Posedenie pri harmonike p. Neupauera

       Spoločne sme si zaspievali a zatancovali na známe piesne.

19.07.2017 Vedomostná súťaž ,, Páli Vám to?“

       Precvičili sme si pamäť formou našej známej vedomostnej súťaže: Páli Vám to? Súťaže sa zúčastnili 3 hráči:
p. Skasko skončil na 1. mieste,
na 2. mieste skončila p. Klusová
a posledné miesto obsadil p. Labovský.
Súťažiaci odchádzali spokojní a obdarení sladkými odmenami. Súťažiaci aj diváci sa už tešia na ďalšiu súťaž. (moderátor súťaže: Bc. Gabriela Mašlonková)

20.07.2017 Prednáška zdravotnej sestry

       V kultúrnej miestnosti zariadenia sa uskutočnila prednáška s našou úsekovou zdravotnou sestrou Blankou Mačurovou, ktorá prijímateľom sociálnej služby prednášala o vysokom krvnom tlaku. Na záver sa prítomným prijímateľom sociálnej služby, ktorí mali záujem, zmeral tlak.

31.07.2017 Súťaž v spoločenských hrách: ,,Človeče nehnevaj sa“ a ,,Hoplá“

       Koniec mesiaca sme si spestrili súťažou v spoločenských hrách. Zahrali sme si aj novú hru Hoplá, ktorá sa prijímateľom socialnej služby veľmi páči. Jej cieľom je hod lanového krúžku na kolíky, ktoré sú obodované.
Umiestnenie súťažiacich:
1. miesto: p. Obrotková,
2. miesto: p. Turek,
3. miesto: p. Pavlíková.

03.08.2017 Vedomostná súťaž ,, Páli Vám to?“

       Precvičili sme si pamäť formou našej známej vedomostnej súťaže: Páli Vám to? Súťaže sa zúčastnili 3 hráči: p. Pisarčíková A. skončila na 1. mieste, na 2. mieste skončila p. Šoltésová a posledné miesto obsadil p. Reľovský. Súťažiaci odchádzali spokojní a obdarení sladkými odmenami.

04.08.2017 Operný spev manželov Haubolt z Nemecka

       Manželia Haubolt z Nemecka prišli navštíviť jednu z našich prijímateliek soc. služby, p. Zoričákovú, a tak sa ponúkli, že obyvateľom zariadenia urobia program. Tejto ponuke sme sa veľmi potešili. Divadelnú opernú delnú speváčku pani Helgard Haubolt dopĺňal spevom jej manžel. Vystúpenie bolo veľmi zaujímavé, vtipné, aj s príbehom. Napriek jednej bariére: nemeckému jazyku, sa vystúpenie všetkým páčilo. Pani Helgard Haubolt spolu s manželom žiaria životnou energiou. Dopĺňajú sa a vidieť, že spev im prináša šťastný život s mnoho zážitkami. Títo nemeckí manželia ukázali naším seniorom vzor vitálneho seniora.

11.08.2017 Posedenie pri harmonike p. Neupauera

       Spoločne sme si zaspievali a zatancovali na známe ľudové piesne spojene s menším pohostením.

17.08.2017 Športový deň

       V krásny slnečný deň sme zorganizovali športový deň. Prihlásení hráči súťažili v týchto disciplínach:
• Hod do basketbalového koša
• Kop do bránky
• Spoločenská hra ,,Hoplá“
• Ruské kolky
Niektoré disciplíny boli pre prijímateľov nové, a tak sme sa navzájom povzbudzovali. Celý deň nám spríjemňovala hudba: ľudové pesničky, ktoré sme si s úsmevom spoločne zaspievali. Na záver pred vyhlásením víťazov sme si pochutnali na opekanej klobáske. Pani riaditeľka vyhlásila troch najlepších hráčov športového dopoludnia. 1. miesto patrilo p. Tejbusovi, 2. miesto p. Ninčákovi a 3. miesto p. Kuzmišinovi. Tento vydarený deň sa všetkým veľmi páčil.

22.08.2017 Reminiscenčná terapia

       V dopoludňajších hodinách sme si zaspomínali na 21. august 1968. Prijímatelia sociálnej služby prišli na túto besedu vo veľkom nečakanom počte a spomínali ako vpadli vojská varšavskej zmluvy na naše Česko-Slovensko. Na záver sme si spomenuli aj na Jozefa Bonku, ktorého okupačné jednotky zastrelili priamo na popradskom námestí a nechali sme minútu ticha za obete okupácie.

23.08.2017 Petang v Nálepkove

       Ráno 23. augusta sme sa tešili na cestu do obce Nálepkovo, v ktorej sa organizovalo 4. kolo petangovej ligy. Počasie bolo síce trochu chladné, ale pri súťažení to nevadilo. V tento deň sa nám veľmi nedarilo a tak sme skončili na 7. mieste z deviatich. Potom sme išli na vynikajúci obed. Spolu s pani riaditeľkou Mgr. Marcelou Ištocyovou a asistentkou Mgr. Petronelou Pacanovou sme si tento deň užili.

30.08.2017 Výprava do sveta povestí

       Výprava do sveta povestí bola naplánovaná do záhrady zariadenia. Počasie nám však nedoprialo, tak sme sa stretli v televíznej miestnosti, kde sme si rozprávali o legendách a povestiach Kežmarku a Starej Ľubovne. Na úvod sme si prečítali povesť o Ľubovnianskom hrade. Pokračovali sme v čítaní a rozprávaní o Kežmarku: O Čiernej pani, Lásky bez lásky, O smelej žene, O smelom vojakovi, O mníške a O stratenom poklade. Na záver sme si porozprávali príbehy a povery z okolitých dedín.

06.09.2017 Olympijské hry seniorov 2017

       Šiesteho septembra sa v ZPS a ZOS vo veľkom športovalo. Konali sa tu Olympijské hry seniorov 2017. Slávnostný otvárací ceremoniál začal príhovormi riaditeľky ZPS a ZOS a primátora mesta Kežmarok. Po krátkych príhovoroch zaznela olympijská hymna, vztýčila sa olympijská vlajka, zapálil sa olympijský oheň a nechýbalo ani vypustenie holubíc mieru. Po oficiálnom otvorení nasledovalo súťaženie. Hráči z piatich sociálnych zariadení súťažili v šiestich disciplínach: 1. Šípky, 2. Kop do bránky, 3. Ruské kolky, 4. Hra HOPLÁ, 5. Hod do basketbalového koša, 6. Poskladanie obrázka (puzzle) Evanjelického kostola a Dreveného artikulárneho kostola. Atmosféra počas celého dopoludnia bola výborná. Súťaže prebiehali v dobrej nálade. O spríjemnenie celého dňa sa staral diskdžokej Mikuláš Vaverčák z firmy Hengstler z Kežmarku. K veselej nálade prispel aj p. Neupauer z nášho zariadenia, ktorý nám zahral na harmonike. Niektorí súťažiaci, ktorí práve nesúťažili i diváci si pri harmonike aj zaspievali. Po ukončení súťaženia bolo slávnostné vyhodnotenie olympiády. Hodnotilo sa v troch kategóriách: najlepší hráč v jednotlivej disciplíne, najlepšie olympijské družstvo a najlepší hráč olympiády. Najlepší traja hráči v každej z disciplín boli obdarení medailami a diplomami. Tri najlepšie družstvá olympiády a traja najlepší hráči olympiády boli obdarení pohármi a diplomami. Našim súťažiacim sa darilo veľmi dobre. V kategórii najlepší hráč olympiády tak obsadili prvé tri miesta. 1. miesto: p. Gallik, 2. miesto: p. Ninčák a 3. miesto p. Šarišský. Získali sme aj 1. miesto ako najlepšie olympijské družstvo a tým aj putovný pohár. Po vyhodnotení a ocenení sa pekné športové dopoludnie skončilo pozvaním riaditeľky zo Zariadenia pre seniorov Nový Domov, n. o. Stropkov na ďalší ročník olympijských hier seniorov do Stropkova a samozrejme aj dobrým obedom.

11.09.2017 Popoludňajšie posedenie pri harmonike

       Spoločne sme si zaspievali a zatancovali na známe piesne.

19.09.2017 Ukončenie Východniarskej petangovej ligy 2017 v Spišskej Novej Vsi

       Záver Východniarskej petangovej ligy sme ukončili v Spišskej Novej Vsi, kde sa konalo posledné 5. kolo. V chladnom počasí prebiehalo napínavé súťaženie všetkých zúčastnených družstiev. Každý chcel vyhrať, aby skončil na čo najvyššom mieste. Trojica súťažiacich z nášho zariadenia sa v 5. kole umiestnila na 3. mieste a odniesla si strieborný pohár. S týmto umiestnením sme tak v celkovom vyhodnotení Východniarskej petangovej ligy 2017 skončili na 4. mieste. S umiestnením sme boli všetci veľmi spokojní.

20.09.2017 Vedomostná súťaž ,,Páli Vám to?“

       Precvičili sme si pamäť formou našej známej vedomostnej súťaže: Páli Vám to? Súťažiaci skončili nasledovne:
p. Labovský sa umiesnil na 1. mieste, na 2. mieste sa umiestnila p. Klusová a tretie miesto obsadila p. Ištocyová.
Súťažiaci odchádzali spokojní a obdarení sladkými odmenami.

28.09.2017 Oslava narodenín

       Dňa 28.09.2017 sme oslavovali okrúhle narodeniny. Oslávencom sme zagratulovali, zaspievali živijó a všetci sme si spoločne pochutili na narodeninovej torte a kávičke. Oslávenci a ostatní prijímatelia sociálnej služby si zaspievali, zatancovali a príjemne posedeli pri hudbe, o ktorú sa nám postaral pán Oliver Vincler so svojou harmonikou. Pán Oliver tento krát neprišiel sám, zabaviť nás prišiel v sprievode p. Zamkovskej s ,,ozembuchom“.

02.10.2017 – 04.10.2017 Výroba jesennej výzdoby

       Počasie nám doprialo si nazbierať jesenné lístie rôznych farieb. Potom sme sa realizovali tvorivou činnosťou a začali sme vyrábať krásne ružičky z nazbieraného, ešte nevysušeného lístia. Navzájom sme si ukázali techniku a pomaličky sa váza začala plniť veľkou kyticou z našich ruží. Každý si vyrobil aj pre seba a ozdobil si svoju izbičku jesennou výzdobou. Okrem ružičiek sme si vyzdobili zariadenie aj jesennými ikebanami z tekvíc, šípok, machu, šišiek, jabĺčok, jarabiny, gaštanov a lístia. Tešíme sa všetci z vlastnoručne vyrobenej jesennej výzdoby.

04.10.2017 Vystúpenie detí zo ZŠ Nižná Brána

       V popoludňajších hodinách nás navštívili tretiaci zo ZŠ Nižná brána v Kežmarku, ktorí si pod vedením pani učiteliek Mgr. Miroslavy Müncnerovej a Mgr. Márie Sedlákovej pripravili pre seniorov veľmi krásny program. Zarecitovali básničky, zatancovali a na záver zaspievali známu pieseň: Hej sokoly.

09.10.2017 Beseda o jesennom období

       V mesiaci október, ktorý je mesiacom úcty k starším sme sa stretli na besede v televíznej miestnosti. Rozprávali sme sa o jeseni, s čím všetkým sa jeseň spája. Prečítali sme si 11 zaujímavosti o jeseni a na záver boli prednesené básne od rôznych autorov, ktorí písali poéziu k mesiacu úcty k starším.

13.10.2017 Posedenie pri harmonike p. Neupauera

       S pánom Neupauerom sme si zaspievali a zatancovali na známe piesne v kultúrnej miestnosti.

16.10.2017 Beseda o Amerike

       V dopoludňajších hodinách sa prijímatelia sociálnej služby tešili na besedu o Amerike, na ktorú si vopred vyrobili americké vlajky (na terapiách soc. úseku – tvorivej činnosti). Sociálne pracovníčky si pripravili prezentáciu s témou: Severná Amerika a ukázali naším prijímateľom sociálnej služby krásy Severnej Ameriky.

20.10.2017 Medzinárodný deň stromov

       Tento slnečný deň sme oslávili Medzinárodný deň stromov prechádzkou cez našu záhradu, v ktorej sme si všímali spadnuté listy stromov. Hľadali sme zvláštnosti na listoch a listovali v atlase stromov, kde sme hľadali stromy z našej záhrady. Na záver sme si o nich niečo zaujímavé prečítali. Tie najkrajšie listy sme vzali so sebou, aby sme si nimi mohli vyzdobiť izby aj spoločné priestory zariadenia.

23.10.2017 Jesenná brigáda

       Počas krásneho babieho leta sa pratalo lístie, ktorého sme mali veľké množstvo. Prijímatelia soc. služby, ktorým to zdravie dovoľuje pomáhali pri jesennej úprave, hrabali lístie na veľké kopy, zametali chodník, pomáhali odkladať kvety pred mrazom do interiéru.

27.10.2017 Vystúpenie detí MŠ Cintorínska z Kežmarku

       V piatkové dopoludnie k nám privítali detičky z MŠ Cintorínskej v Kežmarku, ktoré pod vedením pani učiteliek Karašovej, a Balažovej predviedli seniorom krásny program k mesiacu úcty k starším.

27.10.2017 Integrácia seniorov 2017

       Naši prijímatelia soc. služby sa zúčastnili koncertu Integrácia seniorov 2017, ktorý sa konal v popradskej Aréne. Vystúpili na ňom známi umelci zo Slovenska a Česka, a to Kristína, Oto Kollmann, Davide Mattioli, Maroš Bango, Eva Máziková, Heidi Janku, Standa Hložek, Marina Brothers, Štefan Skrúcaný, Podtatranskí Alexandrovci, Otto Weiter a Andrea Fischer. Moderátorkou programu bola Katarína Brychtová. Program bol vynikajúci, mnohí seniori si spolu s umelcami zaspievali a dokonca aj zatancovali.

04.11.2017 Voľby do VÚC

       V ZPS a ZOS sa voľby do VÚC začali o 8.30 hodine. Obyvatelia zariadenia volia radi a preto sa už 2 týždne pred voľbami pripravovali a študovali listinu kandidátov.

06.11.2017 Zasvietenie sviečok pri príležitosti Pamiatky zosnulých

       Tento deň sme využili krásne počasie, a vybrali sme sa na prechádzku k pietnemu miestu, ku kaplnke nenarodených detí pri nemocnici MUDr. Alexandra v Kežmarku. V dušičkovom týždni sme si tak zaspomínali na zosnulých. Zapálili sme sviečky a pomodlili sme sa za nich.

09.11.2017 Posedenie pri harmonike p. Neupauera

       V kultúrnej miestnosti sme si zaspievali a zatancovali na známe piesne.

10.11.2017 Súťaž v hre ,,HOPLÁ“

       Prvýkrát sa v zariadení organizovala súťaž v hre HOPLÁ. Nakoľko hra má v zariadení čoraz viac milovníkov, účasť bola vysoká. Súťažiaci si zahádzali po 5 krúžkov v dvoch kolách. Aj keď dobrých hráčov bolo veľa, vyhrať mohli len traja. Na 1. mieste sa umiestnil p. Kovalčík, na 2. mieste p. Labovský a 3. miesto patrilo p. Klusovej. Na konci súťaže sme sa zhodli, že túto súťaž budeme organizovať častejšie, pretože je vhodná pre všetkých, je jednoduchá a každému sa veľmi páčila.

16.11.2017 Beseda o Nežnej revolúcii

       Deň pred štátnym sviatkom: Dňom boja za slobodu a demokraciu sme zorganizovali besedu o Nežnej revolúcii, kde sme sa rozprávali o roku 1989. Sociálna pracovníčka viedla besedu podľa dôležitých udalostí tohto roka. Prítomní seniori sa pripájali a vyjadrovali svoje názory.

24.11.2017 Katarínske vystúpenie

       V dopoludňajších hodinách k nám zavítali seniorky z Klubu dôchodcov zo Spišskej Belej spolu s harmonikárom p. Oliverom Vinslerom, ktorý zabáva našich obyvateľov už dlhšiu dobu. Spolu urobili veľkú Katarínsku zábavu aj s program. Veľa prítomných seniorov zdvihli zo stoličiek a vytancovali. Ďakujeme tejto veselej partii za veľkú zábavu a dúfame, že nás navštívia častejšie.

28.11.2017 Školenie protipožiarnej ochrany pre prijímateľov sociálnej služby

       Všetci prijímatelia sociálnej služby ZPS a ZOS boli poučení o protipožiarnej ochrane bezpečnostným technikom Ing. Pavlom Tulejom a pani riaditeľkou Mgr. Marcelou Ištocyovou.

29.11.2017 Vedomostná súťaž ,,Páli Vám to?“

       Precvičili sme si pamäť formou našej známej vedomostnej súťaže: Páli Vám to? Súťažiaci sa umiestnili nasledovne: p. Leng skončil na 1. mieste, na 2. mieste skončila p. Ilavská a posledné miesto obsadila p. Mlaková. Súťažiaci odchádzali spokojní a obdarení vecnými odmenami.

Popoludňajšie posedenia

       Počas mesiaca november, tak ako aj počas celého roka v popoludňajších hodinách sa naši seniori stretávajú v spoločenskej miestnosti, kde si zahrajú rôzne hry, potrápia hlavy pri rôznych hlavolamoch alebo si spoločne zaspievajú.

Výroba vianočných ozdôb

       Na Vianoce sme sa začali pripravovať už v polovici novembra, kedy sme začali vyrábať vianočné ozdoby. Maľovali, vystrihovali a lepili sme rôzne vianočné hviezdy, gule a iné obrázky, ktorými si budeme vyzdobovať izby a spoločné priestory zariadenia. Vlastnoručne sme vyrábali aj vianočné pozdravy, ktoré budeme posielať iným zariadeniam, úradom a školám, ktoré na nás nezabúdajú počas celého roka a spríjemňujú nám rôzne sviatočné chvíle svojimi vystúpeniami.

04.12.2017 Výroba vianočnej výzdoby

       V decembri sme pokračovali s výrobou vianočnej výzdoby. Vyrobili sme si rôzne vločky, hviezdy zo servítok i papiera, gule a iné ozdoby, ktorými sme si ozdobili okná, interiér zariadenia aj vianočné stromček.

06.12.2017 Mikulášske posedenie

       O 10.00 hodine prišiel do nášho zariadenia Mikuláš. Pred jeho príchodom sa prítomným, zhromaždeným v spoločenskej miestnosti prihovorila riaditeľka zariadenia, ktorá v krátkosti vyhodnotila r. 2017 a predniesla plány na rok 2018. Zároveň odovzdala do užívania dar od spoločnosti TESCO, ktorý nám v mikulášsky deň prišli odovzdať zástupcovia Tesca Kežmarok. Po príhovore riaditeľky do miestnosti pribehli čerti, ktorí hľadali Mikuláša. Ten prišiel medzi seniorov v spoločnosti anjela, rozsvietil vianočný stromček a rozdával balíčky so sladkosťami. Čerti robili aj nezbedy - maľovali seniorov po lícach uhlím a rozdali aj zopár zemiakov. Potom sa Mikuláš a jeho pomocníci rozlúčili a odišli obdarovať sladkosťami aj seniorov, ktorí neprišli do spoločenskej miestnosti, do ich izieb. Niektorí mu povedali básničky, niektorí zaspievali. Mikuláš tak sladkosťami obdaroval všetkých obyvateľov zariadenia a dokonca aj zamestnancov.

11.12.2017 Predvianočné vystúpenie detí z MŠ Cintorínskej z Kežmarku

       Predvianočné obdobie prišli našim seniorom spríjemniť deti z Materskej školy Cintorínskej. Milé vystúpenie seniorov potešilo, rozveselilo ich a pripomenulo im, že Vianoce sú už predo dvermi. Detičky boli odmenené potleskom a drobnou sladkosťou.

13. - 15.12.2017 Vianočná výzdoba zariadenia

       V dňoch 13. – 15. decembra prebiehalo vianočné zdobenie zariadenia. Vianočnými ozdobami, z ktorých väčšina boli vlastnoručne vyrobené, sme ozdobili okná, chodby aj izby. Vyzdobili sme si aj 3 veľké živé stromčeky, ktoré nám zdobia vestibul zariadenia, spoločenskú miestnosť a chodbu na poschodí pri kaplnke. V príjemnom prostredí sme očakávali príchod Vianočných sviatkov.

19.12.2017 Vianočné vystúpenie detí zo ZŠ Dr. D. Fischera z Kežmarku

       Krásny spev, tance, vinše a koledy detí zo ZŠ Dr. D. Fischera rozžiarili oči našich seniorov predpoludním dňa 19. decembra. Bohaté vystúpenie detí navodilo v zariadení príjemnú predvianočnú atmosféru. Za krásny predvianočný zážitok ďakujeme deťom a p. učiteľkám Mgr. Pokrivčákovej a Mgr. Svocákovej, ktoré deti sprevádzali.

23.12.2017 Vianočné vystúpenie detí zo zboru Evanjelickej irkvi augsburského vierovyznania

       Pred štedrým dňom potešili obyvateľov zariadenia deti zo zboru ECAV v Kežmarku, ktoré pod vedením pána farára Mgr. Romana Porubäna predviedli krásny vianočný program. Pán farár do programu zapojil aj prijímateľov sociálnej služby, s ktorými si spoločne zaspievali známe vianočné piesne.

24.12.2017 Štedrá večera

       Dňa 24.12.2017, tak ako býva každoročne zvykom zasadli obyvatelia ZPS a ZOS k štedrovečernému stolu. Štedrá večera začala o 16.00 hod. príhovorom riaditeľky ZPS a ZOS Mgr. Marcely Ištocyovej, ktorá vyjadrila poďakovanie za uplynulý rok a popriala všetkým šťastné a požehnané Vianočné sviatky. Sviatočné menu pozostávalo z klasickej kapustnice, vysmážanej ryby a zemiakového šalátu. Na štedrovečernom stole nechýbali ani vianočné oplátky, zákusky, ovocie. Večera začala spoločnou modlitbou a slávnostným prípitkom. Príjemnú atmosféru slávnostnej večere dopĺňali vianočné koledy. Pod vianočným stromčekom čakal každého obyvateľa vianočný darček, ktorý seniorom osobne odovzdala p. riaditeľka spolu s pracovníčkami sociálneho úseku zariadenia. Tí, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nezúčastnili spoločnej večere, boli obdarení vianočnými darčekmi na svojich izbách.

28.12.2017 Vianočné vystúpenie rodiny Liptákovcov

       8. decembra do ZPS a ZOS zavítala rodina Liptáková z Vlkovej, ktorá sa našim seniorom predstavila s krásnym vianočným príbehom popretkávaným vianočnými piesňami a koledami. Talentovanej rodine veľmi pekne ďakujeme za krásny zážitok!

Projekt „Vianočný zázrak“v

       V novembri sa ZPS a ZOS zapojilo do projektu „Vianočný zázrak. (www.vianocnyzazrak.sk). Išlo o nový projekt, cieľom ktorého bolo obdarúvanie osamelých seniorov v domovoch dôchodcov. Projekt spájal vianočné priania osamelých seniorov v domovoch dôchodcov a ľudí, ktorí majú záujem im tieto priania splniť. Aj keď sme sa do projektu hneď zapojili, nečakali sme, že bude taký úspešný. Zapojili sme doň 26 seniorov, ktorí sú bez rodiny alebo bez kontaktu s rodinou. Zistili sme ich priania, nahlásili tvorcom projektu krstné meno seniora, jeho vek a vianočné želanie.
Priania našich seniorov boli rôzne, napríklad vianočný hrnček, zimná obuv, predplatné tlače, kartón cigariet a iné. Počas mesiaca december sme boli milo prekvapení. Do zariadenia začal postupne prichádzať darček za darčekom. Do Štedrého dňa boli splnené všetky priania seniorov. V mene našich seniorov ďakujeme tvorcom projektu aj všetkým darcom, ktorí sa do webového projektu zapojili, čím splnili sny a rozohriali srdcia našich seniorov.

Prihlásenie
Meno

HesloNie ste členom?
Kliknite sem
a zaregistrujte sa.

Zabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.