Navigácia

Fašiangové posedenie 13.02.2015

       Dňa 13.02.2015 sa v zariadení konalo fašiangové posedenie. Navštívil nás umelecký rezbár Štefan Grech z Bušoviec, ktorý nám zahral na vlastnoručne vyrobenej fujare. Pán Grech nám porozprával o tom ako postupuje pri výrobe fujár, jeho rozprávanie bolo veľmi zaujímavé a pútavé. Neskôr sme si zatancovali pri živej hudbe, ktorú nám zahrala skupina Dunkovci zo Slovenskej Vsi.

MDŽ 06.03.2015

       Dňa 06.03.2015 nás potešili svojim vystúpením pri príležitosti sviatku MDŽ deti zo ZŠ Grundschule Kežmarok. Vystúpenie viedol p. riaditeľ ZŠ Mgr. Miroslav Beňko

Deň matiek 05.05.2015

       Pri príležitosti Dňa matiek nás navštívili deti Strednej umeleckej školy na Petržalskej ulici pod vedením p. riaditeľa Mgr. Petra Pavličku. Program, ktorý nám pripravili bol pre nás obrovským zážitkom, mnohí z nás mali slzy na krajíčku.

Deň Matiek 28.05.2015

       Pri príležitosti dňa matiek si pre nás pripravili program aj deti z MŠ Svätého kríža, ktoré pod vedením pedagógov a poslankyne mesta Kežmarok Ing. Eleonóry Levickej nám pripravili krásny program a odovzdali nám darček – krásne maľované srdiečko.

Stridžie dni

       Pripomenuli sme si staré ľudové zvyky a tradície. Za stridžie/strigônske dni sa považovali dni okolo Veľkej noci, najmä Veľký piatok, deň Juraja (24. apríl), prvý máj, deň Jána Krstiteľa (24. jún), deň letného slnovratu (21. jún), všetky dni, v ktorých sa konali obrady prechodu (krst, svadba, pohreb a iné) i dni dôležité v hospodárskej činnosti (kúpa a predaj dobytka, prvý výhon dobytka, prvá oračka). Na ochranu sa používali prostriedky ochrannej mágie (magické rastliny), ochranné znaky (kríž, kruh), symbolické úkony (obchádzanie), masky a hluk, ktoré mali zahnať zlé sily. Neskôr sa predstavy zredukovali na ochranu pred strigami (bosorkami) škodiacimi najmä dobytku. Z týchto predstáv sa do 50. rokov 20. storočia zachoval napríklad zákaz vstupu cudzej ženy do domu a dvora, jedenie a natieranie dverí cesnakom, obchádzanie domu so svätenou vodou, uhlíkmi a okurovanie ľudí a dobytka. Rozprávanie sme ukončili oslavou našich jubilantov a živou hudbou Vaška Matejovského.

Prednáška Dr. Vojtecha Rušina

       Zariadenie nadviazalo spoluprácu s veľmi zaujímavým človekom – RNDr. Vojtechom Rušinom, ktorý je zamestnancom Astronomickom ústave SAV v Tatranskej Lomnici. Zo svojich ciest za astronomickými ú.kazmi po celom svete nám pripravil prierez svojich zážitkov. Prvá prednáška bola venovaná zatmeniu slnka. Druhá prednáška sa konala neskôr a bola takým cestopisom po Afrických krajinách, ktoré p. Rušin navštívil.

Kreatívna dielňa 02.06.2015

       Naše šikovné ženičky sa učili kreatívnu techniku pletenia košíkov z papiera. Pletenie košíkov nám prišla ukázať p. Agnesa Klimeková, za čo jej ďakujeme.

Juniáles 19.06.2015

       Dňa 19.júna sme v kultúrnej miestnosti zoorganizovali príjemné posedenie. Zahrať nám prišli otec a syn Matejovskí.

Výlet ZOO Spišská Nová Ves a Mariánska hora v Levoči

       23. júna sme s našimi klientmi absolvovali výlet do ZOO v Spišskej Novej Vsi. Po prehliadke ZOO sme sa v reštaurácii Stodola naobedovali. Výlet sme ukončili návštevou Baziliky navštívenia p. Márie na Mariánskej hore v Levoči.

Terapeutické cvičenia a aktivity v záhrade

       V priebehu celého leta sme v priaznivom počasí realizovali skupinové terapeutické cvičenia u nás v záhrade.

Petangová Liga – Vranov

       Dňa 21.09.2015 petangové družstvo v zložení troch klientov – p. Tejbus, p. Kollár, p. Slavkovský reprezentovalo Zariadenie pre seniorov Kežmarok na petangovom turnaji vo Vranove. Turnaj sa uskutočnil v Zariadení pre seniorov Vranov, kde sa zúčastnilo 8 tímov z rôznych Zariadení pre seniorov – Poprad, Spišská Nová Ves, Nálepkovo, Prešov, Cemjatá, Bardejov a Vranov. Turnaj sa ukončil slávnostným vyhodnotením výsledkov a dobrým obedom. V rámci návštevy sme si pozreli interiér Zariadenia pre seniorov Vranov a nadviazali nové kontakty a spoluprácu.

Oslava jubilantov

       29.09.2015 sme si opäť pripomenuli príjemným posedením našich jubilantov. V mesiaci september sa dožívajú svojho životného jubilea p. Novobilský, p. Kolkus, p. Polkabla a p. Švedová – srdečne blahoželáme.

Prednáška na tému prevencia alkoholových závislostí, dopravných nehôd a kriminality páchanej na senioroch

       22.10.2015 sme absolvovali prednášku pod vedením Ing. Kedžucha z Policajného zboru Stará Ľubovňa. Prednáška bola zameraná na bezpečnosť našich klientov vo vzťahu k dopravným nehodám, kriminality páchanej na senioroch a na prevenciu alkoholových závislostí. Prednáška bola veľmi zaujímavá a prínosná.

Poďakovanie p. Petrovi Mikulášikovi a návšteva pána primátora v našom zariadení

       Dňa 29.10.2015 sme spolu s p. primátorom Kežmarku PhDr. Mgr. Jánom Ferenčákom poďakovali p. Petrovi Mikulášikovi maltézskemu rytierovi za sprostredkovanie humanitárnej pomoci pre naše zariadenie – polohovateľné postele a ďalšie zdravotnícke pomôcky, ktoré sme doviezli zo švajčiarskeho domova dôchodcov. Stretnutie nám spestrili svojím vystúpením deti z MŠ na Možiarskej ulici.

Mikulášske vystúpenie

       Dňa 04.12.2015 nás navštívili deti z MŠ Svätého kríža v Kežmarku. Svojim vystúpením nás obdarovali najkrajším Mikulášskym darčekom. Na viac si pre nás pripravili krásne darčeky, ktoré sami vyrobili. Ďakujeme.

Štedrý deň v Zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby

       V dopoludňajších hodinách štedrého dňa nás navštívili skauti, ktorý nám aj tento rok doniesli betlehemské svetlo. Betlehemské svetlo vnieslo do našich príbytkov pokoj, lásku a nádej. Štedrá večera začala koledami v podaní Ing. Matúša Poláka za sprievodu ďalších hudobníkov. Ďakujeme Ing. Polákovi a celej skupine za krásnu atmosféru, ktorú nám svojím vystúpením priniesli. Štedrá večera začala modlitbou a poďakovaním a spoločným prípitkom. Štedrovečerné menu bolo tradičné – kapustnica, zemiakový šalát a ryba. Na záver bol každý obdarovaný vianočným darčekom. Tento štedrý večer bol príjemným zážitkom nielen pre obyvateľov, ale aj zamestnancov zariadenia.

Vianočné vystúpenie detí zo ZŠ Dr. D. Fischera

       Dňa 21.12.2015 nás obdarili krásnym predstavením deti zo ZŠ Dr. Fischera v Kežmarku. Za krásny zážitok im ďakujeme.

Oslava jubilantov

       11.11.2015 sme si pripomenuli našich jubilantov. V mesiaci november oslavovali p. Dzugas, p. Gurka, p. Ovšonková a dodatočne aj p. Bachleda. Prajeme veľa zdravia a srdečne blahoželáme.

Oslava jubilantov 29.09.2015

       29.09.2015 sme si opäť pripomenuli príjemným posedením našich jubilantov. V mesiaci september sa dožívajú svojho životného jubilea p. Novobilský, p. Kolkus, p. Polkabla a p. Švedová – srdečne blahoželáme.

Stretnutie s Evanjelickými cirkevnými zbormi z Kežmarku a zo Spišskej Belej

       Krásny vianočný darček nám pripravili aj evanjelické cirkevné zbory z Kežmarku a zo Spišskej Belej, ktoré nás navštívili 4. adventnú nedeľu 20.12.2015. Ďakujeme.

Betlehemský príbeh

       Dňa 29.12.2015 k nám do zariadenia zavítal detský folklórny súbor z Lendaku – „ Kicorka“ pod vedením Mgr. Ivety Pavlíkovej a sestričky Ľubomíry. Deti nám svojim vystúpením priblížili krásny Betlehemský príbeh. Svojím hereckým talentom, spevom za sprievodu huslí Mgr. Pavlíkovej nám tento súbor vyčarili jedinečnú atmosféru. Mnohým z nás sa oči zaleskli slzami. Ďakujem a tešíme sa na ďalšie stretnutie. Naše poďakovanie patrí aj nášmu bývalému zamestnancovi p. Fudalimu, ktorý nám toto vystúpenie sprostredkoval.

Prihlásenie
Meno

HesloNie ste členom?
Kliknite sem
a zaregistrujte sa.

Zabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.