Navigácia

Koleda na Troch kráľov

       06.01.2016 naše zariadenie, príbytky klientov a naše pracoviská posvätili a požehnali naši kapláni z Kežmarku. Túto sviatočnú udalosť, na ktorú sme sa veľmi tešili a pripravovali spríjemnil folklórny súbor Magura. Celým zariadením sa v toto popoludnie šíril krásny zvonivý spev a hudba tohto súboru. Srdečná vďaka našim kaplánov, Magure a poďakovanie patrí aj našej Terke Trembáčovej, ktorá túto koledu organizovala. Ďakujeme.

Januárový turnaj v stolnom tenise

       V januári sa v našom zariadení poriadal turnaj v stolnom tenise. Pozvali sme aj hostí z denného stacionára. Prvé miesto si odniesli hostia, my sme sa museli uskromniť s druhým a tretím miestom. Spokojnosť však bola na oboch stranách, aj ceny za namáhavý turnaj boli pekné a praktické. Na nasledujúce súťažné stretnutie trénujeme už teraz.

Fašiangový ples

       29.01.2016 sa naši klienti zabavili na fašiangovom plese. Oslava začala blahoželaním našim jubilantom. Pokračovali sme zábavou so živou hudbou - folklórnym súborom Magura. Počas hudobných prestávok sme mali naplánované súťaže a tombolu. V tombole sme mali 20 krásnych darčekov, ktoré našich klientov veľmi potešili. Do súťaže sa zapojili nielen zdravotne zdatnejší, ale aj klienti na vozíkoch. Šašo – Dušan nám spestril fašiangovú atmosféru a zabavil všetkých prítomných. Na záver sme si spolu zaspievali za doprovodu folklóristov regionálne piesne. Tešíme sa na ďalšiu zábavu v našom zariadení.

Prednáška RNDr. Rušin – Austrália

       Dňa 03.02.2016 sme si v zariadení mali možnosť vypočuť prednášku od astronóma RNDr. Vojtecha Rušina DrSc. Pán Rušin je zamestnancom SAV Astronomického ústavu v Tatranskej Lomnici. Je to v poradí už tretia prednáška, ktorú v našom zariadení odprezentoval. Rozprávanie osobných zážitkov z Austrálie obohatil množstvom fotiek a videí. Prezentácia o Austrálii bola veľmi pútavá a zaujímavá. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie potulky po ďalekých krajinách.

Maltézski rytier

       Dňa 12.02.2016 sa v našom zariadení konalo slávnostné odovzdávanie humanitárneho daru - Oxygenátora - je to prístroj na zvýšenie koncentrácie kyslíka vo vdychovanom vzduchu. Tento prístroj nám darovala Maltézska pomoc, osobne sa pričinila Mgr. Svätoslava Horská, ktorá tento prístroj pre naše zariadenie zakúpila. Medzi naším zariadením a Maltézskou pomocou sa vytvorilo partnerstvo. Naša spolupráca je dlhodobejšia a pevne veríme že budeme v nej naďalej pokračovať. Do zariadenia nám zavítali zástupcovia Maltézsej pomoci – p. Peter Mikulášik, Mgr. Svätoslava Horská, ďalej viceprimátor mesta Kežmarok Ing. Miroslav Perignáth a vedúca sociálneho oddelenia MÚ Kežmarok JUDr. Jana Trautmannová. Slávnostné dopoludnie sa začalo v našej kaplnke sv. omšou, pokračovali sme požehnaním oxygenátora. Spríjemniť tieto chvíle nám prišli deti z folklórneho súboru „Maguráčik“. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Pracovná terapia

       Naši seniori sa zapájajú do pracovnej terapie a obľubujú aj tréningy pamäte. V zariadení máme vyhradené priestory pre širokú realizáciu klientov. Využívané sú zrenovované krosná a s pod rúk p. Popovičovej vychádzajú pekné domáce koberce. Vieme upliesť košíky z papiera, či vyhotoviť sezonnú výzdobu. Kognitívne cvičenia pod odborným vedením sú zhotovené tak, aby umožňovali precvičenie dlhodobej i krátkodobej pamäti, priestorovej orientácie i grafomotiriky.

AKTIVITY V MESIACI APRÍL:

Páli Vám to?

Človeče nehnevaj sa!

Ping pongový turnaj

Oslava narodenín11.3.2016 MDŽ

       Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien sa v našom zariadení konalo posedenie pri kávičke a koláčiku. Pri príležitosti tohto sviatku prišli klientov zariadenia pozdraviť svojim pestrým kultúrnym vystúpením - piesňami, básničkami a tancom žiaci zo ZŠ Grundschule, Hradné námestie, Kežmarok.

14.3.2016 Maľovanie Veľkonočných ozdôb

       Klienti nášho zariadenia sa pripravovali na Veľkonočné sviatky aj tak, že pripravovali Veľkonočné ozdoby zo sadry, ktorými mali možnosť vyzdobiť si svoje izby aj spoločné miestnosti zariadenia.

9.5.2016 DEŇ MATIEK

       Dňa 9. mája 2016 sa v našom zariadení uskutočnilo posedenie pri príležitosti Dňa matiek. Pri tejto príležitosti potešili klientov nášho zariadenia deti zo základnej školy Fischerovej z Kežmarku. Žiaci rôznych ročníkov si pripravili pre našich klientov pestrý program. Nádherne spievali, tancovali, či prednášali básne. Klienti pozerali na šikovnosť mladých talentov, ktorú si vychutnávali pri káve a koláčiku. Seniori sa deťom odvďačili veľkým potleskom a spokojným úsmevom na tvári.

11.5.2016 Východniarsky senior petanque turnaj 2016

       3-členné družstvo našich klientov v zložení p. Tejbus, p. Kollár a p. Dzugas súťažilo dňa 11.05.2016 na „Východniarskom“ senior petanquovom turnaji 2016 v Spišskej Novej Vsi. Turnaja sa zúčastnilo 8 tímov zo zariadení sociálnych služieb z východu Slovenska. Náš tím sa umiestnil na 6. mieste.

10.6.2016 Minigolf v Prešove

       V areáli Zariadenia pre seniorov Náruč v Prešove sme sa 10. júna 2016 po prvýkrát zúčastnili minigolfového turnaja. Otvorila sa nám tak nová príležitosť športového vyžitia. Hoci sme skončili na poslednom 8. mieste, neľutujeme to, lebo sme získali nové skúsenosti a naučili sme sa hrať golf. Tešíme sa na ďalší turnaj.

21.06.2016 Východniarsky senior petanque turnaj 2016

       Dňa 21. júna 2016 v dopoludňajších hodinách sa v areáli nášho zariadenia uskutočnilo 2. kolo ,,Východniarskeho“ senior petanquového turnaja 2016. Zúčastnili sa ho družstvá z ôsmich zariadení sociálnych služieb z východného Slovenska. Do prípravy tohto športového dňa sa zapojili zamestnanci aj viacerí klienti zariadenia. Ráno pred turnajom boli starostlivo pripravené hracie ihriská, stany a altánky na pohostenie a posedenie účastníkov turnaja, diskdžokej aj občerstvenie. Dobre naladení zamestnanci a klienti zariadenia tak mohli v príjemnom prostredí nášho areálu a v krásnom počasí privítať účastníkov turnaja z Vranova nad Topľou, Bardejova, Prešova, Nálepkova, Spišskej Novej Vsi a Popradu. Turnaj začal o 10-tej hodine nástupom družstiev a slávnostným príhovorom pani riaditeľky Mgr. Marcely Ištocyovej, ktorá privítala všetkých prítomných, oboznámila ich s priebehom turnaja a popriala všetkým súťažiacim veľa šťastia. Hráči aj ostatní prítomní si mohli počas prestávok, kedy práve nesúťažili, pochutnať na sladkom i slanom občerstvení, kávičke a osviežiť sa citrónovou vodou. Súťaž prebiehala na dvoch ihriskách. Atmosféra celého turnaja bola veľmi príjemná a uvoľnená. Všetci členovia družstiev sa snažili ako len mohli. Naše domovské družstvo (p. Kollár, p. Tejbus, p. Hrinová, p. Krempaská a p. Dzugas) sa na tento domovský súboj pripravovalo cieľavedome a s chuťou hrať. Mali však veľmi silných súperov a tak sa im nepodarilo získať vytúženú medailu. Brali to však športovo a spoločne s ostatnými súťažiacimi si užívali tento športový deň. Ukončenie turnaja sa zahájilo odovzdávaním diplomov s príslušným poradím umiestnenia. Víťazi turnaja, ktorí sa umiestnili na 1. až 3. mieste boli ocenení krásnymi medailami. 1. miesto obsadilo Zariadenie pre seniorov Harmónia Prešov – Cemjata, 2. miesto Domov Nálepkovo, n. o. a 3. miesto patrilo Centru sociálnych služieb v Poprade. Naši klienti nakoniec skončili na 7. mieste. Po vyhodnotení turnaja sa podával chutný obed, po ktorom nasledovala káva s koláčikom. Po obede sme sa vzájomne rozlúčili a dodnes spomíname na náš petanquový turnaj plný zážitkov.

28.06.2016 Páli Vám to

       V mesiaci apríl 2016 začala v zariadení prebiehať nová zábavná súťaž „Páli Vám to?“ Súťažia v nej stále traja dobrovoľní súťažiaci. Hráči majú za úlohu uhádnuť ukryté slová. Pomôckou pre nich je priama alebo nepriama indícia. Písmená daného slova sa odkrývajú v poradí podľa želania súťažiaceho. Za každé neodkryté písmeno súťažiaci získava bod. Vyhráva súťažiaci s najvyšším počtom bodov. V mesiaci jún už môžeme skonštatovať, že súťaž má úspech, nakoľko sa jej zúčastňuje stále viac účastníkov.

07.07.2016 Výlet v Červenom Kláštore

       Dňa 07.07.2016 sa uskutočnil pre klientov nášho zariadenia výlet do Červeného Kláštora. Na výlete sa zúčastnilo 20 klientov a 4 odborní zamestnanci. Súčasťou výletu bola exkurzia národnej kultúrnej pamiatky – múzea Červený Kláštor. Po prehliadke múzea mali výletníci možnosť pozrieť si sokoliarske vystúpenie, na ktorom sokoliari v krátkych ukážkach predstavovali dravé vtáky. Po prehliadke múzea sa presunuli do reštaurácie v areáli kúpeľov Smierdžonka, kde bol pre nich pripravený chutný obed. Celý výlet bol ukončený príjemným oddychom v krásnom prostredí kúpeľov pri liečivom prameni, z ktorého sa mali klienti možnosť napiť. Do zariadenia sa vrátili v popoludňajších hodinách všetci unavení, ale s krásnymi spomienkami.

14.07.2016 Oslava narodenín

       V našom zariadení nezabúdame na oslávencov, ktorí sa dožívajú okrúhlych narodenín. Aj 14. júla sme oslávili narodeniny viacerých našich klientov. Posedenie pri torte a kávičke nám pestrým programom spríjemnilo vystúpenie TŠC TEMPO MŠK Kežmarok pod vedením trénerky Gertrúdy Scholtzovej.

21.07.2016 Športové dopoludnie mobilných prijímateľov

       21.07.2016 sa v parku nášho zariadenia sa konalo športové dopoludnie. Súťažilo sa v štyroch disciplínach: - hod granátom (loptičkou) do diaľky, - penaltový rozstrel na bránku, - hod krúžkami na méty (tyče), - chôdza s loptičkou na lyžici. Súťaže sa zúčastnilo 18 súťažiacich. Prví traja súťažiaci v kategórii žien aj mužov boli odmenení medailami. Umiestnenie žien v poradí: p. Martinovičová, p. Obrotková, p. Kurnátová. Umiestnenie mužov v poradí: p. Ing. Figlár, p. Pacan, p. Tejbus.

27.07.2016 Opekačka

       Dňa 27.07.2016 si obyvatelia nášho zariadenia opekali klobásky. Dopoludnie dopadlo výborne, pretože nám vyšlo počasie a všetci sme mali dobrú náladu, ku ktorej prispela hudba na ľudovú nôtu.

27.07.2016 Koncert evanjelického spevokolu

       27.07.2016 o 18.00 hod. sa v kultúrnej miestnosti nášho zariadenia konal koncert evanjelického spevokolu. Spevácky výkon spevákov evanjelickej cirkvi augsburského vyznania z Kežmarku naši klienti ocenili hlasným potleskom.

10.08.2016 Posedenie v knižnici.

       10.08.2016 sa prijímatelia sociálnej služby stretli v knižnici zariadenia. Sociálna pracovníčka ich oboznámila so zmenami v miestnej knižnici a ponúkla im na čítanie nové knihy, ktoré zariadenie získalo sponzorstvom. V príjemnej atmosfére sa rozvinula zaujímavá debata o knihách.

4. kolo PETANQUE ligy v Nálepkove

       11.08.2016 sa hráči nášho zariadenia (p. Krempaská, p. Kollár a p. Dzugas) zúčastnili 4. kola petanque ligy, ktorá sa uskutočnila v Nálepkove. Naši hráči v sprievode s p. riaditeľkou Mgr. M. Ištocyovou a hlavnou sestrou Mgr. Taratutovou získali 9. miesto. Napriek nie najlepšiemu umiestneniu si aspoň každý hráč zašportoval, pretože pohyb je dôležitý v každom veku!

Športové dopoludnie pre imobilných klientov

       Pekné počasie nás dňa 16.08.2016 sprevádzalo počas športového dopoludnia imobilných klientov. Súťaže sa zúčastnilo 14 imobilných klientov nášho zariadenia. Súťažilo sa v piatich disciplínach a pre rovnaký počet bodov sme pridali aj šiestu disciplínu, ktorá rozhodla o víťazstve. Konečné umiestnenie u mužov – 1. miesto p. Turek, 2. miesto p. Kovalčík, 3. miesto p. Vdovjak; u žien: 1. miesto p. Vislocká, 2. miesto p. Krišáková a 3. miesto p. Fedoreková.

5. kolo Petanque ligy v Stropkove

       Naši klienti sa dňa 08.09.2016 zúčastnili ďalšieho turnaja Východniarskej petangue ligy v Stropkove. Z nášho tímu nás zastupovali títo hráči: p. Hrinová, p. Kollár, p. Krempaská a p. Dzugas. Turnaj skončil umiestnením sa na 7. mieste.

Olympiáda seniorov v Nálepkove

       Dňa 13.09.2016 sa v Domove sociálnych služieb v Nálepkove uskutočnila Olympiáda seniorov. Mali sme bohatú účasť hráčov aj divákov. Zúčastnilo sa 10 hráčov a piati prijímatelia ich išli povzbudzovať. Pani Margita Pisarčíková obsadila krásne 1. miesto v hre „Človeče nehnevaj sa“, p. Mária Mláková– 2. miesto v „Hode šípkami“, p. František Gallik – 2. miesto v „Hode loptičkou“ a p. Martin Kollár získal 2. miesto v „Ruských kolkoch“.

Ukončenie turnajov Petangue ligy 2016 v Spišskej Novej Vsi

       V Spišskej Novej Vsi sa dňa 22.09.2016 konal posledný turnaj Petanque ligy r. 2016, kde sme si zahrali petanque posledný krát. Naše zariadenie zastupovali títo hráči: p. Tejbus, p. Kollár a p. Krempaská. Obsadili sme krásne štvrté miesto. Zaspomínali sme si na všetky turnaje, ktoré sme absolvovali doteraz. Tešíme sa na ďalšiu sezónu petanqueovej ligy a na ďalšie zážitky, ktoré sa spájajú s týmto športom.

Beseda s astronómom p. RNDr. Vojtechom Rušinom, DrSc.

       Dňa 28.09.2016 naše zariadenie navštívil astronóm p. RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. Na besede ako vždy zaujal našich seniorov bohatými zážitkami a množstvom fotografií, ktoré si priniesol z Indie.

Posedenie v knižnici pri príležitosti mesiaca úcty k starším

       Dňa 05.10.2016 sa v našej knižnici konalo posedenie na tému: mesiac október – mesiac úcty k starším. V príjemnom prostredí našej knižnice sociálna pracovníčka viedla besedu o úcte k starším.

Oslavy narodenín

       K príležitosti výročia okrúhlych narodenín, dňa 19.10.2016 sme zablahoželali: p. Márii Griešovej, p. Viliamovi Kovalčíkovi, p. Jánovi Olekšákovi, p. Alžbete Riškovej a p. Lýdii Zoričákovej. K blahoželaniu sa svojím vystúpením pridali aj deti z Materskej školy Cintorínskej z Kežmarku.

Pamiatka zosnulých

       Dňa 31.10.2016 sme spoločne zapálili sviečky na starom cintoríne v Kežmarku. Pripomenuli sme si tak sviatok Pamiatky zosnulých, ktorý bol v nasledujúci deň: 1. novembra. Prítomní si spomínali na svojich blízkych zosnulých.

Oslava 100. rokov p. Jolany Wawrekovej

       Deň 3. november 2016 bol v ZPS a ZOS v Kežmarku pamätný deň pre p. Wawrekovú, ktorá v tento deň slávila svoje sté narodeniny. Slávnostné doobedie začalo príhovorom p. riaditeľky ZPS a ZOS Kežmarok Mgr. Marcely Ištocyovej, ktorá privítala vzácnych hostí: evanjelického zborového farára p. Mgr. Romana Porubäna a p. Ing. Rajčanovú, dlhoročnú priateľku p. Wawrekovej. Nasledoval príhovor a blahoželanie pána farára Mgr. Romana Porubäna a blahoželania ostatných prítomných, zamestnancov ZPS a ZOS. Potom sme zdvihli čaše a zaspievali k narodeninám. Žiaci zo ZŠ Grundschule pod vedením riaditeľa školy p. Mgr. Miroslava Beňka spestrili oslavu krásnym slovensko-nemeckým programom. Na záver sme si spoločne zaspievali známe ľudové piesne.

Popoludnie s harmonikou

       Prvýkrát sa uskutočnilo popoludnie s harmonikou, na ktorom hral náš obyvateľ p. Michal Neupauer. Všetci sme si zaspievali známe ľudové slovenské, české, aj kresťanské piesne.

Výroba vianočných ozdôb

       Pred Vianocami sme si chceli vyzdobiť zariadenie a tak sme si na deň 16.11.2016 pozvali p. učiteľku Remiášovú z Materskej školy Cintorínskej z Kežmarku, ktorá je na výrobu ozdôb odborníčka. Spoločne sme vyrobili krásne vianočné svietniky a vázy.

Súťaž v hádzaní šípok

       25.11.2016 sa naši obyvatelia spoznali s novou súťažou v zariadení. Všetci účastníci sa nielen zabavili, ale aj prebudili svojho športového ducha. V miestnosti bolo cítiť veľkú rivalitu a túžbu po výhre. Už teraz sa tešia na ďalšiu hru!

Mikulášske posedenie

       06.12.2016 aj do nášho zariadenia prišiel Mikuláš, ktorý rozsvietil stromček a spolu s pomocníkmi, anjelom a dvoma čertmi, porozdávali obyvateľom sladké balíčky.

Vianočné vystúpenie detí zo ZŠ Dr. Fishera z Kežmarku

       Tesne pred vianočnými sviatkami, 16.12.2016, k nám so svojim vianočným programom zavítali žiaci zo Základnej školy Dr. Daniela Fishera z Kežmarku. Vystúpenie detí sa našim seniorom veľmi páčil.

Vystúpenie Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi z Kežmarku

       Pred vianočnými sviatkami, dňa 17.12.2016, prišiel našich seniorov potešiť aj detský zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania z Kežmarku s p. farárom Mgr. Romanom Porubänom. Spolu predviedli krásny vianočný program.

Štedrovečerná večera

       24.12.2016 sa štedrá večera začala modlitbou, poďakovaním za tento rok a spoločným prípitkom. Následne sa pustili koledy, ktoré vytvorili krásnu vianočnú atmosféru. Večera bola tradičná: kapustnica, zemiakový šalát a ryba. Na záver bol každý obdarovaný vianočným darčekom. Tento štedrý večer sa niesol v znamení pokoja a lásky a bol krásnym zážitkom pre obyvateľov aj zamestnancov zariadenia.

Vystúpenie Liptákovcov

       26.12.2016 na 2. sviatok vianočný k nám zavítala rodina Liptákovcov. Zaspievali nám krásne vianočné pesničky, ktoré obyvateľom zariadenia spríjemnili Vianoce.
Prihlásenie
Meno

HesloNie ste členom?
Kliknite sem
a zaregistrujte sa.

Zabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.