Navigácia

Služby poskytované v ZOS:

V zariadení opatrovateľskej služby sa v zmysle platnej legislatívy poskytuje:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, - ošetrovateľská starostlivosť, - ubytovanie sa poskytuje v jedno a dvojlôžkových izbách, - stravovanie, - upratovanie, pranie, žehlenie a údržba odevov, - sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia, - úschova cenných vecí.

Stravovanie - obedy pre dôchodcov mesta Kežmarok:

       Zariadenie poskytuje aj službu stravovanie - obedy pre občanov mesta Kežmarok, ktorí sú poberateľmi starobného a invalidného dôchodku. Platby za poskytované obedy určuje Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kežmarok o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrady za tieto poskytované služby. Cena obeda sa stanovuje podľa výšky dôchodku v rozpätí 1,48 €- 2,12 €. Odbery obedov sú individuálne, to znamená, že stravník si chodí pre obedy sám, alebo prostredníctvom opatrovateľskej služby - túto službu je potrebné dohodnúť s oddelením sociálnych vecí mesta Kežmarok.

Kritéria na odber stravy:

- poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku,
- trvalý pobyt v meste Kežmarok.

Postup pri vybavení tejto sociálnej služby:

- napísať žiadosť o poskytnutie sociálnej služby stravovanie - odber obedov pre dôchodcov a adresovať ju na Mestský úrad, Oddelenie sociálnych vecí, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok,
- k žiadosti je potrebné zdokladovať Rozhodnutie sociálnej poisťovne o aktuálnej výške dôchodku - fotokópia,
- taktiež je potrebné sa preukázať občianskym preukazom.


Prihlásenie
Meno

HesloNie ste členom?
Kliknite sem
a zaregistrujte sa.

Zabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.