Navigácia

Podmienky prijatia klienta:


       Prvým krokom k vybaveniu pobytu v ZOS je podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Vyplnenú žiadosť je potrebné podať na mestský/obecný úrad v mieste trvalého pobytu. Príslušný úrad po spracovaní žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu vydáva sociálny posudok a následne rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Toto rozhodnutie obsahuje: stupeň odkázanosti fyzickej osoby, druh sociálnej služby a určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

Pred prijatím je potrebné zdokladovať:

- právoplatné rozhodnutie o odkázanosti fyzickej osoby vydané príslušným mestský úradom - originál,alebo overená kópia,
- občiansky preukaz, zdravotný preukaz, ak ste držiteľom aj preukaz ZŤP,
- v prípade pozbavenia svojprávnosti - právoplatný rozsudok súdu o pozbavení svojprávnosti a uznesenie o ustanovení opatrovníka,
- čestné prehlásenie o majetkových pomeroch overené notárom/matrikou,
- potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia občana a jeho okolia vydané praktickým lekárom,
- pri prijatí klienta sa podpíše zmluva o poskytovaní sociálnej služby.

Klient si do zariadenia donesie:

- lieky, ktoré pravidelné užíva,
- hygienické potreby - zubná kefa, zubná pasta mydlo, šampón, hrebeň, holiace potreby, toaletný papier,
- aby sa predišlo zámenám odevov, je potrebné, aby si klienti pred príchodom do zariadenia označili všetky odevy a bielizeň menom,
- klient si môže priniesť aj drobné upomienkové predmety z pôvodného prostredia.


Prihlásenie
Meno

HesloNie ste členom?
Kliknite sem
a zaregistrujte sa.

Zabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.